Annonse

Fokus på situasjonen til distributører og kinoer

Først presenterte Norske Filmdistributørers forening den nye Branding kampanjen for kinolansering av film.

Her har arbeidsgruppen som består av distributører, kinoer og Film & Kino fått 5 mill. NOK fra Norsk Filminstitutt. Ideen her er å lage en kinobranding som skal følge lanseringen av alle filmer på alle plattformer. Både på nett, sosiale medier, på kinoene og i markedsføring på gateplan. Denne vil ferdigstilles høsten 2022.

IMG_2729.jpg 

Etter dette kom Kaja Eidet Eikeland fra Assessit og snakket om hvordan man kan rekruttere, tilrekke seg ansatte og utvikle personalet under utsatte konkurranseforhold. Hun snakket om megatrender og forhold som er mer spesielle for arbeidet i Norge.

Det er et problem for kinoene at arbeidsledigheten er lav og at ansatte som har sluttet under pandemien ikke kommer tilbake. Det er også vanskelig å tiltrekke seg nye ansatte. Hun pekte på lederegenskaper, skape trygghet på arbeidsplassen, å ha et bevisst forhold til verdier og gi tillitt til de ansatte. For å rekruttere nye er det også viktig å tilby andre ting enn høyere lønn om man ikke har anledning til det.

Til slutt kom Ove Watne og Trude Kanestrøm fra Medietilsynet, og snakket om hvordan statlig forhåndskontroll og aldersklassifisering av kinofilmer avvikles 1. Januar 2023 og at denne oppgaven overtas av kinofilmdistributørene. Stortinget vedtok 8. juni endringer i bildeprogramloven som gjør at kinofilmdistributørene får samme oppgave og ansvar som andre distributører av filmer. Dette betyr at kinofilmdistributørene skal sette aldersgrenser på filmene selv etter retningslinjer fastsatt av Medietilsynet. Medietilsynet presenterte endringene i loven og det videre samarbeidet med bransjen framover i forbindelse med lovendringen.

 

Annonse
Skroll til toppen