Annonse

Hei kinovenner!

Strømstøtte til kinoene

Regjeringen la 30.september frem sitt forslag til ordninger for å hjelpe næringslivet gjennom perioden vi står midt oppe i med unormalt høye strømpriser. Vi i Film & Kino har jobbet inn mot Virke kultur for å få ordningene til å favne bredest mulig for våre medlemmer, men selv om det ikke er gjort endelig vedtak i Stortinget om hvordan støtteordningene for næringslivet blir ser det dessverre ikke ut til at det vil komme ordninger som favner om hele det brede spekteret av kinoer. Kinoer som driftes av frivillige lag og organisasjoner har allerede kunne søke om å få dekket de ekstraordinære høye kostnadene til strøm gjennom ordningen som håndteres av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, du finner mer informasjon om hvordan du søker her //lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/.

For kinoer som er organisert som AS og lignende har regjeringen foreslått en tiltakspakke som består av fire deler der energitilskuddsordningen er det som vil treffe nå hvis det blir vedtatt av Stortinget. For å få benytte seg av energitilskuddsordningen må man gjennomføre en energikartlegging. Man finner maler for dette på Enova sine hjemmesider, som også skal håndtere denne ordningen. Energitilskuddsordningen er innrettet som en trappetrinns model der man etter å ha gjennomført energikartlegging kan få dekket 25% av strølmprisen over 70 øre og 45% av strømregningen over 70 øre dersom man også gjør investeringer i enøk-tiltak. I tillegg kan da bedriften få dekket inntil 50% av investeringskostnaden av enøk-tiltaket.

Tiltakspakken for næringslivet består av fire grep:  

  1. Bedre fastprisavtaler
  2. Energitilskuddsordning
  3. Lånegarantiordning
  4. Bygge ut mer fornybar kraft

Man kan lese mere om regjeringens forslag på regjeringens hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stromtiltak-for-naringslivet-vilkar-og-avgrensninger/id2930025/

 

AMT direktivet

Regjeringen har sendt på høring et. Forslag til medfinansiering for strømmetjenester som tilbyr tjenester i Norge. Hensikten med AMS direktivets kapittel 12 er å få strømmetjenestene til å investere i norsk innhold både på film og serier. Vi i Film & Kino vil i samarbeid med Bransjerådet for film utarbeide høringssvar som ivaretar kinoenes interesse med at innretningen blir slik at det kommer mer penger til produksjon av norsk film som skal vises på kino.

Film & Kino vil holde medlemmene oppdaterte rundt arbeidet, og dette vil også bli tema på kinokonferansen i Trondheim i november.

Film & Kino vil også utarbeide et forslag til høringssvar som kinoene og kommunene kan benytte som utgangspunkt for egne høringssvar da vi tror det vil være viktig med en bred forankring og tydelig stemme fra kinoene og kinoenes eiere i denne høringen.

Den Norske Kinokonferansen

Årets kinokonferanse arrangeres i år i Trondheim på Nova kino fra 7. til 10.november. Som vanlig vil det være godt profesjonelt innhold og sosiale hendelser gjennom et variert program.

Har du ennå ikke meldt deg på konferansen kan du lese mere om denne og melde deg på her: https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/event/101891/published/3cab812211e5f9dc0108ac428f4526cf6f9b3172

 

Espen L. Pedersen

Administrerende direktør

Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen