Annonse

Kinokonferansen 2022 er i gang i Trondheim

Jørgen Stensland fra Film & Kino innledet med å understreke viktigheten av å komme sammen og utveksle erfaringer og få inspirasjon.

Statssekretæren åpnet konferansen

Statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur-og likestillingsdepartementet åpnet konferansen:

– Det surrealistisk å være akkurat her i Nova 1, kunne hun fortelle. Jeg- var student i Trondheim i 94/95. Leste mye filmblader og tilsvarende lite pensum. Åpningen av Nova Kino skjedde dette året. Så fancy, så god lyd. Brydde seg ikke om hvilken film som gikk bare det var i Nova 1, kunne Haugsbakken fortelle som har vært filmentusiast hele livet.

Kinokonferanse (67 of 128).jpg 

– Kino er et ekstremt sterkt medium, gjort riktig og rett. Den gir innsikt, kunnskap og utvikling for livet, sier Gry Haugsbakken.

 Kino det mest brukte kulturtilbudet i livet. Kinobilletten er inngangsbilletten til filmkunst, men også til andre kulturtilbud.  

Kinoene er viktige

Statssekretæren kunne fortelle at regjeringen satser mer tilgang til kultur og idrett for alle i landet, senke barrierer for å delta:

–Kinoene er viktig for å nå målet med å nå et bredt lag av befolkningen. Korona har rammet kinoene hardt. Strømmetjenester har økt. Forsterket trenden i 2021. Urovekkende. Regjeringen vil legge til rette for at kinoen igjen skal bli større. Bredde for alle.

Haugsbakken sier at regjeringern tar grep for å styrke en desentralisert kinostruktur. Ny kino- og filmformidlingsstrategi skal legges på nyåret. Den lages i samspill med kinoene.

Likestilling og mangfold er et mål i seg selv. Er riktig, rettferdig og smart. Det må lages filmopplevelser som gir gjenklang og får folk til å gå på kino.

Kinokonferanse (93 of 128).jpg 

Det handler også om å formidle film for alle, også for underrepresenterte grupper. I Statsbudsjettet har filmsektoren økning på tjue millioner. Pengene skal gå til talentutvikling, film, og dataspill. Skaperne av innhold, utvikling og til visningsleddet.

Haugsbakken understreket at også strømmeaktørerne må også bidra med midler som fremmer norsk innhold. En viss prosent må gå tilbake til norsk audiovisuell produksjon.

 

Annonse
Skroll til toppen