Annonse

Kinoene må tenke mangfold og inkludering

I panelet satt Andre Jakumeit – Nordisk Film Kino, Robert Sigfusson – Film & Kino, Ida Balto – Aurora kino, Shazhad Ghufoor Butt – Green Chili Entertainment, Julie Ova – NFI og med Moderator Espen Lundberg Pedersen – Film & Kino som moderator.

Espen Lundberg Pedersen: Hvem er de underrepresenterte gruppene?

Julie Ova: Jeg tror ikke man skal definere enkeltgrupper slik sett. Mangfold handler bare om å se bredde, ikke om hvor mye melanin man har eller om man har alle lemmene på plass.

Mennesker er ulike med ulike behov er det viktigste. Publikummet trenger et mangfold av mennesker og uttrykk å kjenne seg igjen i.

 

Mangfoldig land og folk

Shazhad Ghufoor Butt: Vi må ha noen kriterier og inndelinger. Det er stor forskjell på hvordan kultur- og folkebildet er i de ulike delen av landet.

Robert Sigfusson: Universell utforming slik at kinoen er tilgjengelig for alle – også de med fysiske handicap. Vi må ha kriterier for likeverd. Kinoen være like tilgjengelig for alle. Byggeteknisk forskrift sier dette. De største utfordringene på kinoene i dag er at det er mange gamle bygg, dårlig atkomst for rullestol, etasjer osv. Både for publikum og ansatte.

Andre Jakumeit: Nordisk film kino ble dømt for diskriminering på Lagunen selv om fulgte alle krav. Bygget sto ferdig i 2019 og er brygget etter forskriftene. En svaksynt gjest klaget oss inn for likestilingsnemda. Ble dømt. Årsaken var manglende merking i saler for svaksynte + ledestriper i gulv osv. Ledetriper mot toaletter osv. Har forbedret seg nå. Tok tiltak for å bli bedre.

Espen Lundberg Pedersen stilte spørsmål om hvilke krav som på være på lass og om det gjøres nok for å tilrettelegge for underrepresenterte grupper inn på kino.

Julie Ova: –Innholds-, skaper- og brukermangfold er sentrale begrep her. Alle filmer skal være synstolket. Men publikum også føle at filmene er relevante. For å få tilskudd til produksjon eller kompetansehevende tiltak må filmen / arrangementet være relevant. Vi kan ikke få tilskudd til noe som er irrelevant for den samtiden man er en del av. Satsning på barn og unge. Bredde av filmuttrykk, Formidlingstiltak har fokus på mangfold. Tilskuddsordningene inneholder mangfold på alt vi gjør.

Kinoene må ha kunnskap og kompetanse om sine lokale brukere, kjenne sitt publikum. Hvem bruker kinoen din, Innsikt og kompetanse.

Ida Balto: – Jeg brenner for mangfold. Alt folk får filmer på sitt språk, se sin kultur på lerretet er viktig. Mye å sette seg inn, hva ønsker mindre grupper å se, hvem burde få plass hos oss.

 

Shazhad Ghufoor Butt: ­– Det er språkbarrieren. Vi må tenke mer på nisjer – fler enn enn Bollywood. Pakistansk film for eksempel er mer i vinden. Vi må jobbe mer med de beste filmene. Det er snakk om ferskvare. Vi trenger tettere samarbeid med flere kinoer og skape en kontinuitet. SE punjabi, hindi, urdu osv for seg. Bruke støtteordningene bedre. Få vite om støtteordningene.

Kan også være smart å tekste på engelsk slik at gruppene kan gå om hverandre. Ex. Indisk grøsser også til pakistansk gruppe osv. Kinoene kan planlegg å ha et tilbud hver måned for eksempel i tillegg og bygge opp interessen. Kinoene vil tjene i lengden på det.

 

Er de fysiske forutsetningene gode nok?

Robert Sigfusson: –Rømning fra maskinrom osv.er mye bedre nå. Fokus må være på menneskene, ikke bare på kravene. Vi har blitt flinkere når det kommer til kinodesign og ser mulighetene fremover.

Arkitekter som kjenner kino, nå kan vi få riktig gode kinobygg. Vil styrke oss alle. Et godt kinobygg for en svaksynt eller rullestolbruker vil også være et godt kinobygg for meg som funksjonsfrisk. Gevinst i alle ledd når det angripes på riktig måte. En mulighet heller enn en begrensning,

 

Annonse
Skroll til toppen