Annonse

Den store kinodagen, kinokonferansen og energitiltak

Det motiverer oss, og vi håper det også gir motivasjon på tvers av kinoene å se hvor stort engasjement det er både blant gjester og ansatte på en slik dag, og det bekrefter at kinoen som møteplass og arena for gode opplevelser vil holde frem i konkurranse med mange andre tilbud! Besøket i oktober som for første gang på nær et år passerte 1 million kinobilletter og med en markedsandel på 49% for Norsk film gir visshet om at nordmenn ønsker å se gode filmer på kino!

 

Den Norske Kinokonferansen

Jeg vil også takke alle deltakere, kinoer, leverandører, foredragsholdere og paneldeltakere for deres bidrag til å ha gjort årets kinokonferanse til en av de beste noen gang! Deres bidrag gjør konferansen til en suksess og vi kunne ikke klart å lage en så suksessrik konferanse uten deres støtte og deltagelse. Alle som deltok på konferansen skal ha fått tilsendt en evaluering av konferansen, og vi håper du kan ta deg tid til å besvare denne så vi kan utvikle og lage en ennå bedre konferanse i Fredrikstad i 2023.

 

Høringsnotat for forskrift om energitilskuddsordningen for næringslivet 

Med kun en ukes høringsfrist sendte Film & Kino sist uke inn høringssvar på energitilskuddsordningen for næringslivet. Departementet var i høringsnotatet tydelig på at det var et svært begrenset handlingsrom for endringer i utkastet til forskrift som kunne medføre behov for tekniske justeringer i saksbehandlingssystemet til Enova, gitt at det skal være mulig å utbetale tilskudd innen den tid regjeringen har lagt til grunn. I samråd med Norske Kulturhus, Norsk Teater- og Orkesterforening og Norske kulturarrangører valgte Film & Kino å ikke kommentere på selve innretningen av energitilskuddet da dette mest sannsynlig ikke ville ført frem, men ga et innspill til den forhåndsdefinerte listen for energitiltak som følger:

  

3.2.2 Energitiltak 

 

Et viktig og effektivt energibesparende tiltak på kino er å bytte ut eldre xenon projektorer med nye projektorer med laser som lyskilde, eller bytte ut xenon lyskilden i eksisterende projektorer til laser-lyskilde der dette er mulig. En laser-projektor har opptil 70% lavere energibruk enn ordinære xenon projektorer i tillegg til at det er mindre behov for kjøling som også kan gi besparelser på ventilasjon/kjøling av projektoren og dens omgivelser. Besparelsen kun på projektoren kan være opptil 7 kw/h i timen pr sal, noe som med en driftstid på 3000 timer/år kan medføre en besparelse på opptil 21000 kw/h årlig for hver kinosal.

 

Film & Kino anmoder om at det legges til et punkt på listen over forhåndsdefinerte tiltak for bransjespesifikke tiltak som det kan dokumenteres gir vesentlig reduksjon i energiforbruk, og som for eksempel for kinobransjen vil være skifte fra xenon til laser projektorer.

 

Hvis Film & Kinos innspill tas til følge vil kinoene etter å ha gjennomført energikartlegging kunne søke om støtte til innkjøp av energibesparende projektorer hos Enova. Film & Kino vil legge ut informasjon om forskriften på våre nettsider så snart forskriften er vedtatt, og i samarbeid med Norske Kulturhus vil vi bistå med felles rådgivning rundt tiltak for kinoer og kulturhu med kino.

 

Åtte lokale kinoer mottar til sammen 519.315 kroner til ulike arrangementer fra NFI

Mer informasjon om tildelingene og ordningen finner man på NFI sine nettsider https://www.nfi.no/aktuelt/2022/en-halv-million-til-lokale-kinotiltak

 

Motta nyhetsbrev fra Norsk Filminstitutt?

NFI sender ukentlig ut oversikt over hvem som har fått tilskudd til hva, søknadsfrister, nye tilskuddsordninger, festivaler og priser til norske filmer og serier, stipend, spillstoff, kurs, ukens Cinematek-program, norske kinofilmpremierer og mye annet film-, serie- og spillrelatert? Abonner på deres nyhetsbrev her: https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/nyhetsbrev

 

Vennlig hilsen

Espen L. Pedersen

Annonse
Skroll til toppen