Annonse

Godt besøkt C-kinoseminar

Seminaret er laget i samarbeid med Norsk kinoforbund og NFI.

Først snakket Ole Petter Bakken fra NFI om støtteordningen Lokale film og kinotiltak. Deretter snakket to kinoer som har søkt og fått støtte til arrangementer: Renate Remme Øverseth fra Kvitkvella kino på Fagernes, og Øystein Simonsen fra Tysvær kino. De snakket både om arrangementene og om søknadsprosessen. Gode innspill til mindre kinoer som vil søke på ordningen.

Disse ble etterfulgt fra Martin Øsmundset fra Kulturmeglerne som presenterte tips og erfaringer fra bruk av sosiale medier da han var kinosjef på Ås kino. Kathrine Winnem, Kommunikasjonsrådgiver fra samme firma snakket om generelle trender innenfor sosiale medier.

Tor Brede Michaelsen fra Kinotech presenterte selskapet og innledet en samtale med deltakerne på kurset om kinoteknikk og kjøp og installasjon av utstyr. Mye gode spørsmål fra salen.

Deretter var det en sesjon med informasjon fra Film & Kino. Robert Sigfusson snakket om status for kinoteknikk, og Espen Pedersen viste frem kinostatistikk og status for kinoene.

Dagen ble avsluttet med Norsk kinoforbunds middag på Olivia.

Annonse
Skroll til toppen