Annonse

Kjære kinovenner!

Vi startet 2022 med delvis nedstengning av samfunnet, antallsbegrensninger i salene, og stor usikkerhet rundt tilgang på aktuell film gjennom året. Selv om vi i perioder av året ikke har hatt den filmtilgangen vi hadde ønsket oss så har året helhetlig sett blitt slik vi kunne forvente. Spider-Man: No Way Home kickstartet året med premiere 21.januar og er fortsatt den mest sette filmen på kino i Norge i år med 569.541 solgte billetter, og Top Gun: Maverick like bak med 545.021 billetter.

Årets mest sette norske film finner vi på fjerde plass med Krigsseileren som nå har solgt over 400.000 billetter, like bak animasjonsfilmen Minions: Historien om Gru som innehar tredjeplassen. Gledelig er det også at Teddybjørnens Jul og Olsenbanden – siste skrik begge har solgt nær 250.000 billetter hver. Med Avatar: The Way of Water dundrende inn på topp 10 listen nå før jul, og med de forestående norske kinopremierene på Kampen om Narvik og Folk og røvere i Kardemomme by 1.juledag, øker besøket samlet på norske kinoer i år med mer enn 50 prosent fra fjoråret, som også hadde noen ganske store publikumshitter med James Bond: No time To Die og Tre Nøtter til Askepott på slutten av året.

Vi i Film & Kino er glade for å se at kinosalene fylles opp med fornøyde kinogjester, men også at våre arrangementer er med på å inspirere, motivere, og gi bransjen økt kunnskap om hvordan vi sammen skal sikre det norske kinopublikummet den beste kinoopplevelsen i fremtiden.

Vi har gjennomført regionale seminarer med stor deltagelse både i Trondheim, Hamar, Kristiansand, Tromsø og Bergen, Grunnkurs for kinobransjen med rekordstor deltagelse, et godt C-kinoseminar nå i desember, kinofaglig seminar og leverandørforum under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund i august, og ikke minst Den Norske Kinokonferansen på Trondheim kino med den nest høyeste deltagelsen noensinne med svært gode tilbakemeldinger på evalueringen. Vi er svært glade for at kinoene og deres leverandører finner våre arrangementer nyttige, og vil jobbe hardt for å levere minst like gode og nyttige møteplasser for den norske kinobransjen i 2023. Som vi gjentatte ganger tidligere har oppfordret til, utfordre oss gjerne på temaer og innhold som kan være til allmenn nytte å ha med på våre arrangementer.

16.desember leverte vi høringssvar knyttet til AMT-direktivet, og nærmere bestemt medfinansieringsansvaret regjerningen ønsker å legge på strømmeaktørene for å produsere norsk innhold. Dette er noe vi sammen med de øvrige aktørene i bransjerådet for film har jobbet for å få på plass gjennom flere år. Film & Kino mener at strømmeaktørene bør pålegges å produsere norske filmer som først skal lanseres på kino med minimum 90 dagers eksklusivitet før strømmetjenestene selv kan lansere den på egen plattform. Vi opplever at den norske filmbransjen langt på vei er enig med oss i at norsk film på kino er viktig og har gjennom Bransjerådet for film fått støtte til vårt forslag til kriteriet om at film som innbefattes i medfinansieringsordningen skal lanseres på kino i Norge. Vi har videre foreslått at 50 prosent av midlene som omfattes av medfinansieringsplikten øremerkes spillefilm som først skal på kino. Om vi får fult gjennomslag for vårt syn gjenstår å se, men Film & Kino vil fortsette å fremme kinoenes interesse i denne og øvrige saker som gjelder kinoenes rammevilkår. Hele vårt høringssvar kan leses i egen artikkel (link).

Den Store Kinodagen ble gjennomført med brask og bram på nær alle kinoer over hele landet. I forkant ble det gjort en omfattende jobb med å oppgradere markedsmateriell til kinoenes store festdag. Det oppdaterte utrykket håper vi at skal være mer inkluderende og invitere underrepresenterte grupper inn på kino. Materiellet vil også bli oppdatert til Den Store skolekinodagen, og vi oppfordrer derfor alle til å bytte ut tidligere materiell med det nye. Materiell finnes på kinokampanje.no

Gjennom året har vi hatt flere møter og tett dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet, samt medlemmer i kulturkomiteen på Stortinget om aktuelle kinosaker. Viktigst i år har vært kinoenes økonomiske situasjon både med tanke på økte driftskostnader og nært forestående investeringer i nytt visningsutstyr. Det kom ingen bevilgninger til dette i statsbudsjettet for 2023, men vi opplever at vi er blitt lyttet til og vil jobbe videre for å få på plass gode ordninger, især for de små og mellomstore kinoene fra 2024. Vi ser ellers frem til i 2023 å samarbeide om den varslede kino og formidlingsstrategien fra regjeringen. Kino er og vil være den viktigste kulturbæreren for film i Norge, og det har vi trua på at Kultur- og likestillingsministeren også står for med valgte tittel for strategien!

Jeg vil avslutningsvis få rette en stor takk til våre sponsorer som med sitt bidrag gjør det mulig for Film & Kino å opprettholde aktivitetsnivået og tjenestene til bransjen. Uten deres bidrag ville det ikke være mulig for oss å legge til rette for flere av tiltakene vi gjennomfører for kinoene gjennom året.

Takk også til Norsk Film Institutt for deres økonomiske støtte til tjenester og arrangementer, og for et godt samarbeide gjennom 2022!

På vegne av oss i Film & Kino vil jeg takke dere alle for året vi nå legger bak oss, og ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt kinoår!

 

Vennlig hilsen

Espen L. Pedersen

Administrerende direktør

Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen