Annonse

Godt nytt kino-år!

Vi skal ikke se for mye i bakspeilet, men heller ha fokus fremover, men 2022 ble samlet sett slik vi kunne forvente og viser med all tydelighet at nordmenn ønsker å se film på kino når de rette filmene er på programmet. 2023 har startet bra, og vi har trua på fremtiden!

2023 ser allikevel ut til å bli et kinoår som vil bli preget av mindre tilgang på de store og brede filmtitlene enn vi kunne ønske oss, men absolutt også et år med solide titler som vil trekke mange kinogjester inn i kinomørket, især fra Hollywood studioene. Samlet sett tror vi på videre vekst i kinobesøket i 2023, men i den nye mediehverdagen kommer ikke dette uten den gode innsatsen alle aktørene i kinomarkedet bidrar til sammen! Kino-brandingkampanjen som snart er klar til å rulles ut vil være med på å sette fokus på kinofilmen, og vi i Film & Kino har stor tro på at med godt koordinert samarbeide mellom aktørene i kinomarkedet vil vi nå ut med budskapet om at film er best på kino!

I 2023 er dette noen av de viktigste sentrale sakene Film & Kino skal jobbe med:

– Vi skal bidra til å utvikle regjeringens nye kino og filmformidlingsstrategi med fokus på gode rammevilkår for kinodrift i hele landet

– Vi skal gjennom Bransjerådet for film bidra til innføringen av medfinansieringsplikten knyttet til AMT-direktivet med fokus på produksjon av norsk kinofilm

– Vi skal jobbe for at merverdiavgiften for kinobilletter ikke økes slik regjeringens skatteutvalg har anbefalt

– Vi skal jobbe for at det etableres støtteordninger for kinoene for fornyelse av kinotekniske installasjoner m.m.

– Vi skal fortsette å arrangere møteplasser for bransjen med fokus på kompetanseheving og innovasjon

 

I tillegg ønsker vi å bidra på det lokale planet for kinoene. Vi vet at mange kinoer nå har en anstrengt økonomi, og at flere kommuner vurderer nedleggelse eller reduksjon i kinotilbudet. Denne bekymringen er allerede flagget for sentrale politikere! Vår viktigste oppgave i denne sammenheng er å bidra til å opprettholde et bredt og desentralisert kinotilbud i hele landet, og vi oppfordrer de av dere som møter disse utfordringene til å ta kontakt med oss for råd og bistand i den lokale prosessen med å videreføre kinotilbudet.

Film i skolen er også et viktig satsningsområdet for Film & Kino! Den Store Skolekino-Dagen arrangeres tirsdag 14.februar, mer informasjon og materiell sendes ut fra oss i neste uke.

Hold deg oppdatert på nyheter og arrangementer for bransjen via vår nettside www.kino.no

Annonse
Skroll til toppen