Annonse

Skeie- og Location-stipend 2023

Begge søkerne har levert solide søknader med tydelige og godt utarbeidede budsjetter og styret i Norske Kinosjefers Forbund var samstemt i avgjørelsen om stipendtildeling.

Til CineEurope i Barcelona

Leder Erlend Serigstad med resten av styret ønsker begge stipendvinnerne en god og forhåpentligvis inspirerende tur til Barcelona i juni.

Skeie stipendet ble tildelt Janne Skarstein, Ørsta Kino.

Ørsta kino er i prosess hvor eksisterende bygg skal rives og nytt kulturhus oppføres, planlagt åpning 2026, reisemål er også her CineEurope for inspirasjon og relasjonsbygging med tanke på kommende nyoppføring.

Location reisestipend ble tildelt Sergio Chavez fra Tynset kino.

Tynset kulturhus har fått midler til forprosjekt for å utbedre 1. etasje i kulturhuset som huser Servicetorg, kafe og kinokiosk og ønsker å benytte stipendmidlene for å besøke CineEurope for inspirasjon og skape gode relasjoner med ulike leverandører.

Annonse
Skroll til toppen