Annonse

Cinemacon

Effektiv utnytting av salgsarealene

Siste fagseminar under årets CinemaCon arrangerte National Association of Concessionaires fagseminar om salgsarealene på kino med et panel.

I panelet satt tre representanter for selskaper som leverer konsepter, utstyr og innredning til kinoene i USA.

Første spørsmål var hva vi ikke skal ta med oss fra fortiden i utviklingen av fremtidens salgsarealer på kino?

De tre paneldeltakerne kome med følgende tre punkter uten å begrunne disse:

  • Små frittstående utslagsdisker rundt i foajeen
  • For små kiosker i fohold til primetime besøk
  • Kinoer med store kjøkken med masse utstyr som ikke benyttes

Når de gikk over til hva de ville rådgi kinoene til å enke på når de skal planlegge oppgradering av eksisterende eller bygging av nye salgsarealer var de noe mere konkrete. Alle tre var veldig klare på at man så tidlig som mulig i prosessen knytter seg til en rådgiver/arkitekt slik at man ikke går glipp av gode muligheter for utforming av lokalene. I tillegg er det viktig å finne en rådgiver man har en god tone med, som forstår kinoens ønsker og behov, og som kinoeieren stoler på og kan samarbeide godt med.

Videre viste de til at det finnes alt for mange eksempler på der det blir satt av for lite areal til kiosk og andre salgsarealer. Sett av nok plass, som er mere enn det du tror du trenger.

Rett ustyr tilpasset kinoen

I USA er det mer utbredt med mat og alkoholservering enn i Norge, så dette ble et ganske vesentlig element. Viktigheten av å velge rett utstyr, det utstyret som passer kinoens kundemasse og drift. Bestem først hva som skal serveres, så velger du utstyr i henhold til dette. Installasjon av utstyr for mat og alkoholserveringe trenger ikke å være veldig kostbart, velg utstyr som er tilpasset mengden du forventer å servere. Velg ventilasjonsløst utstyr, da sparer man både investeringer i tekniske anlegg, men også strømforbruket blir lavere og du sparer penger over tid.

For mindre kinoer ble det anbefalt ventilasjonsfrie multiovner for tilberedning av halvfabrikata matvarer. Da er det også viktig å sette av nok plass til frysere for oppbevaring før tilberedning.

Et annet viktig poeng er å begrense menyen på hva man serverer. Server heller en begrenset mengde mat av god kvalitet foran å ha en bred meny som dekker alt.

Fjerne barrierer

Panelet var også innom utfordringen med at kinogjestene kommer senere til kinoen enn tidligere og har dårligere tid. Ved å fjerne både fysiske og psykiske barriærer i kiosken mente panelet at sannsynligheten for salg økes med 30% pr barriere som fjernes.

Et viktig poeng når det gjelder innføring av mat og drikkeservering er at de ansatte vil bruke lenger tid pr kunde. Det blir derfor ennå viktigere å oppbemanne i de tidsrommene som det forventes flest gjester. Selvbetjeningkasser ble også diskutert, og her viste panelet til undersøkelser gjennomført av NAC som viser at snittsalget i kiosken øker med 20-35% med selvbetjeningskasser. Det anbefales å ha en medarbeider tilgjengelig pr 3.-4. kasse.

Flere amerikanske kinoer har forsøkt seg med hentestasjoner for kioskvarer i foajeen der kundene har forhåndskjøpt varer sammen med billettene sine. Dette har vært lite effektivt for kinoene, og resultatene viser ikke at snittsalget øker med dette. Det som heller ser ut til å virke er at kunder kan etterbestille kioskvarer fra kinostolen og få en hentemelding når det er klart for å hentes i henteboksen på utsiden av salen. De gikk ikke dypt inn på dette, men det ble vist til at dette var mindre forstyrrende for andre gjester enn at kinopersonalet kom inn i salen og serverte kioskvarer der.

Bar og design

Bar på kino har blitt viktig på amerikanske kinoer. Her pekes det på viktigheten av et godt design på barene, både effektivt for de ansatte men også hyggelig og med nok sitteplasser for gjestene. De viste også til viktigheten av å «pushe» andre alkoholholdige drikker enn øl da de som ønsker å kjøpe øl alltid vil etterspørre dette selv. Derfor viktigere å få frem vin og eventuelle drinker for gjestene.

De påpekte videre viktigheten av å sette sammen en spennende meny, og gi de ansatte på kinoen god opplæring i serveringen. Det finnes «drinkmaskiner» som blander drinkene slik at ikke betjeningen trenger å gjøre dette. Dette gjør at man serverer drinker med høy kvalitet hver eneste gang uten at man er avhengig av hvem som er på jobb.

Flere under samme tak

Helt avslutningsvis diskuterte de det de kaller for Familieaktivitetssentre. Dette er en fellesbetegnelse på bygg der man har tilbud om flere aktiviteter under samme tak som kino, bowling, spilleautomater, og andre familieaktiviteter.

Kinoene bør ha fokus på kinodriften og overlate driften av andre aktiviteter til tredjepart i et samarbeide. Samlokalisering gir god mening og det vises til økt besøk på slike kinoer, mens kinoer på kjøpesentere har en negativ utvikling gjennom de siste 10 årene.

NAC arrangerer et eget konvent som kun handler om kiosk og servering på kino fra 18. til 21. juli i Memphis. Les mer om dette og finn inspirasjon til hva som er mulig på deres nettsidehttps://naconline.org/

Annonse
Skroll til toppen