Annonse

Hva er S-kino?

Tilbud om filmprogrammering


Mange små kinoer presses økonomisk og må se på muligheter for innsparinger og bedre ressursutnyttelse. S-kino kan være et virkemiddel. Gjennom S-kino får kinoen et programmerings- og tjenestetilbud. Dette består av en filmpakke bestående av 2-3 titler i uken og markedsføringsmateriell.

Standardpakke: 1 voksenfilm + 1 barne-/ungdomsfilm per uke. Filmene vil til enhver tid utgjøre de mest populære på markedet.

Tilleggspakke: 1 ungdoms-/voksenfilm begrenset til 12-15 titler per år.

Ordningen vil være fleksibel, slik at man kan abonnere på enten standardpakken eller begge pakkene.

Effektiv forsendelse


S-kinoene legges inn i et hensiktsmessig rutesystem som sikrer en effektiv forsendelse, slik at filmen får høy utnyttelsesgrad. Dette vil på sin side kreve at ikke alle deltakende kinoer vil kunne velge sine visningsdager fritt.

Kostader


Tilbudet vil ha en utgiftsdeling mellom FILM&KINO og den enkelte kino, hvor FILMKINO dekker en del av kostnadene. For kinoene vil dette bety en månedspris på kr 2500 + moms for standardpakken. For tilleggspakken vil det være en fastpris på kr 500 + moms per måned. I tillegg vil den enkelte kino måtte svare for filmleie etter gjeldende vilkår. Den månedlige kostnaden vil i tillegg til filmprogrammering dekke fraktomkostninger til oppstartskinoen i forsendelsesruten, TONO-avgift og filmforsikring. S-kino ordningen inngår i FILM&KINOs filmstøtteordninger og vil derfor kunne gi et godt kinotilbud med ny og aktuell film.

Hva tilbys kinoen?

  • Filmpakker for 1-3 visningsdager i uken
  • Spilleplanoversikt
  • Pressemeldingsark
  • Egen internettside på Filmweb
  • Dekning av TONO-avgift og filmforsikring

Hva kreves av kinoen?

  • Ledig kinolokale med maskin, lydutstyr og betjening til fastlagt dag
  • Hente og sende film videre til neste kino
  • Ansvarlig for lokal markedsføring
  • Rapportering av besøkstall

Klikk her for å finne
søknadsskjema for S-Kino.

For nærmere informasjon ta kontakt med
Arnfinn Inderhaug, tlf 22 47 46 15 eller
Anne-Marie Otter , tlf 22 47 46 21.

Annonse
Skroll til toppen