Annonse

KampanjerKAMPANJER


Nasjonale kampanjer forener kinoene/ videohandlerne og distributørene i et samlet krafttak for å synliggjøre det gode filmtilbudet i Norge. Kampanjer som
Den store kinodagen,
Sommerkinokampanjen og
Videodagene har de siste årene oppnådd stor suksess, og kjennskapen til disse er meget høy. Vi har sett en årlig økning i besøk og leie de siste årene på 20 – 30 prosent i kampanjeperiodene.


Sommerkinokampanjen


Sommerkinokampanjen finner sted i mai, juni og juli på ca. 120 kinoer over hele landet. Prosentvis representerer dette nesten 100 % av de kinoene som holder åpent hele sommeren. Bakgrunnen for kampanjen var å gjøre sommerperioden til en attraktiv kinosesong både for distributører og dermed også publikum, samtidig som økt filmtilbud muliggjør en større andel sommeråpne kinoer. De fem årene kampanjen har vært gjennomført har vi sett økt fokus på film i media, økt publikumsoppslutning og et større engasjement hos kinoene. FILM&KINO satser også på en stor andel rikslanseringer i sommermånedene, og har de siste årene rikslansert ca. tre filmer i hver kampanjeperiode. I 2004 var også fem av de største kinoene med på en stor Sommerkino Kick Off-turné med utendørsvisninger på Skandinavias største utendørs kinorigg. Mer informasjon finnes på www.sommerkino.no


Den store kinodagen


Den store kinodagen er hele Norges festdag på kino. Med halv pris på de fleste filmene og en stor andel førpremierer har Den store kinodagen oppnådd besøksrekord etter besøksrekord. I 2003 ble det også satt en besøksrekord på en enkeltfilm, førpremiere på
Oppdrag Nemo trakk over 42 000 besøkende på en dag! Så satte vi også kopirekord den dagen, med hele 110 kopier.


Videodagene


Videodagene er videobransjens store publikumssuksess. Publikum går mann av huse for å leie video billig, i løpet av en helg ble 750 000 videofilmer leid ut, hvilket, etter det vi vet om gjennomsnittlig antall påsyn pr. kassett, betyr 1 725 000 påsyn. På en helg! Vi er en filmglad nasjon!


Bransjetiltak og prosjekter


FILM&KINO har gjennom flere år bidratt til omfattende bransjetiltak / prosjekter som har gitt ny kunnskap og utvikling i kino- og videobransjen (for eksempel prosjektene "kino år 2000", "fra monopol til konkurranse 1999-2001", "kinokultur 2002" og "videoprosjektet". FILM&KINO støtter også lokale utviklingsprosjekter (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, undersøkelser, kompetanseutvikling, teknikk, utforming, design og markedsføring).

Kontaktperson nasjonale kampanjer: Markeds- og informasjonskonsulent Beate Tangre (i permisjon perioden juni 2004-august 2005)


Vikarierende markeds- og informasjonskonsulent: Charlotte Førli


Kontaktperson lokale kampanjer og bransjetiltak: Avdelingsdirektør Heidi Aagaard

Annonse
Skroll til toppen