Annonse

FILM&KINO søker kommunikasjonsleder og markedskonsulent

FILM&KINO er bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen i Norge og skal ivareta norske kommuners interesser innen film, kinodrift og videovirksomhet. Organisasjonen forvalter Norsk kino- og filmfond (NKFF) og driver i tillegg Bygdekinoen og tidsskriftet Film & Kino. For nærmere informasjon, se www.kino.no.

KOMMUNIKASJONSLEDER

Vi søker etter leder til vår nye Informasjonsavdeling. Stillingen er nyopprettet.

Som leder av Informasjonsavdelingen i FILM&KINO vil du møte spennende utfordringer i å profilere en organisasjon som ivaretar kultur innen kino og video.

Kommunikasjonslederen deltar i FILM&KINOs ledergruppe og rapporterer til direktøren. Kommunikasjonslederen har ansvaret for å tilrettelegge myndighetskontakt, og lede og koordinere FILM&KINOs løpende informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Håndtering av og medvirkning til dialog med media er en viktig del av stillingen.

Arbeidsoppgaver:

"Myndighetskontakt med Storting, departement, og medlemskommuner

"Aktiv kontakt med media, herunder tilrettelegge mediekontakt for direktør

"Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, herunder redaktøransvar for internettsider

"Delta både strategisk og operativt i utformingen av ulike informasjons- og kommunikasjonstiltak

"Aktiv kontakt med media.

Krav til kvalifikasjoner:

"Høyere utdanning fra universitet/høyskole.

"Bred kommunikasjonsfaglig erfaring og god kjennskap til offentlig forvaltning

"Bred samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser

"Evne og vilje til å ta initiativ og til hurtig gjennomføring

"Dokumentert ledererfaring

"Evne til å samarbeide og til å skape tillit

"Sikker språkføring. Bør beherske begge målformer.

MARKEDSKONSULENT

Markedskonsulenten har følgende arbeidsoppgaver:

"Kampanjeansvarlig: Planlegging og gjennomføring av de fem store markedskampanjene våre for kino. Herunder koordinere produksjon av materiell og gjennomføring av markedsturneer

"Gjennomføre kurs, seminarer og andre markedsarrangementer

"Arbeide med alternative inntektskilder for kino, som kiosk og kafèdrift og reklame

"Arbeide med markedsaktiviteter med kinoenes crm-verktøy, Kinosonen

"Andre markedsaktiviteter

"Kunde- og medlemsundersøkelser

I tillegg arbeider konsulenten med informasjon og rådgivning overfor kinoene på områdene markedsføring og markedsrelaterte samarbeidsprosjekter

Vi søker en person med teoretisk og praktisk bakgrunn fra markedsarbeid. Kjennskap til kino-, video- og filmbransjen vil være en fordel.

FILM&KINO følger statens stillingskategorier og avlønning. Stillingen som kommunikasjonsleder er plassert som avdelingsdirektør og markedskonsulenten som førstekonsulent.

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis ved henvendelse til direktør Lene Løken, tlf. 22 47 46 29 / 909 34 512 eller avdelingsdirektør Jørgen Stensland, tlf. 22 47 46 25 / 414 61 199.

Søknad og CV sendes helst til post@kino.no eller

FILM&KINO


Postboks 446 Sentrum


0104 OSLO

Søknadsfrist 20. april 2006.

Annonse
Skroll til toppen