Annonse

På lederplass: Festivalglede

Også filmfestivalene er i vekst. FILM&KINO har i år støttet 22 norske filmfestivaler. Totalt er det tildelt 9,3 millioner kroner over posten ”festivaler og forbund” som i tillegg til festivaler, også gir støtte til Filmklubbforbundet og andre bransjeforbund. Når vi vet at de fleste av filmfestivalene i likhet med andre lokale festivaler også har støtte fra lokale kommuner og fylkeskommuner, og en del musikkfestivaler og spel får statlige kulturkroner, kan vi trygt fastslå at en betydelig offentlig støtte legger grunnlaget for denne festivaliveren. Sponsorer og andre givervillige kommer på toppen. Uten dem hadde ikke festivalene klart seg.

Likevel føler nok den enkelte festival at økonomien er trang og sliter for å få endene til å møtes. Litt intern konkurranse og kamp om både kroner og publikum blir det også fra tid til annen. Det er tett mellom arrangementene og derfor heller ikke like lett å fange medias oppmerksomhet som arrangørene skulle ønske. Summen er likevel positiv. Festivalene er blitt en vesentlig del av kulturlivet her i landet og et verdifullt tilskudd til det lokale engasjement.

Nå står Den norske filmfestivalen i Haugesund for tur. Festivalen som først og fremst er en bransjefestival, samler rundt 1200 deltagere fra film-, kino og videobransjen, samt media. Også her ser vi en utvikling mot det bredspektrede og publikumsrettede, med konsertarrangementer i så vel domkirken som på Byscenen og Maritimkaien. Seminarer, konferanser og møter, mottagelser og middager bidrar til å fylle ut programmet, i tillegg til de tett oppunder hundre filmene som skal vises i løpet av åtte hektiske festivaldager.

Vi festivalgleder oss!

Lene Løken


adm direktør

Annonse
Skroll til toppen