Annonse

Den store skolekinodagen

For å hjelpe kinoene i arbeidet med skolekinodagen har vi som tidligere lage en liste over anbefalte filmer, som har filmstudieark og kan vises til redusert billettpris. Kinoene kan også bruke de nye filmstudiearksidene for å søke egnede filmer og avtale pris direkte med byrået. Nå kan du også laste ned årets plakater og informasjonsskriv i begge målfører. Alle filer til nedlasting finner du under "Aktuelle lenker" i høyrespalten.

Støtte til prosjekter under Den store skolekinodagen

Også i år gir Film & Kino støtte til kinoer som vil tilby noe ut over rene filmvisninger på dagen. Dette kan være lærerkurs, animasjonsverksteder, besøk av en filmskaper etc. Film & Kino dekker 50 prosent av kostnadene, med inntil kr 3 500 per kino. Søknadsskjema kan lastes ned nederst på siden, og frist for å søke er 18. desember.

Påmelding

Kinoenes påmeldingsfrist for Den store skolekinodagen er 18. desember. Påmelding per mail til
tonje@kino.no. Det er viktig at vi får registrert alle kinoer som deltar, for å kunne gi en best mulig oppfølgning til lokalpressen.

Barnefilmrådgiveren kan hjelpe til med å finne egnede filmer, foredragsholdere etc., det er bare å ta kontakt på e-post eller telefon. I år har vi som mål å kunne tilby alle kinoene som ønsker det et opplegg utover rene filmvisninger.

Vi minner også om at den kinoen som gjør best innsats under Den store skolekinodagen vinner prisen som Årets skolekino og kr 10 000.

Initiativtaker til Den store skolekinodagen er Film & Kino, og det er de enkelte kinoene som arrangerer sin skolekinodag lokalt. Prosjektet er igangsatt for å sette fokus på viktigheten av skolekino.

Film hører hjemme i undervisningen, både som kunst og læremiddel. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

For spørsmål om Den store skolekinodagen, kontakt barnefilmrådgiver Tonje Hardersen. Lenke til søknadsskjema finner du i høyrespalten.

Annonse
Skroll til toppen