Annonse

Mer til barn-, unge og filmfestivaler

Dette medførte at landsmøtet la inn ekstra midler, både fordi FILM&KINO skal overta oppgaver som tidligere har ligget i Filminstituttet og ut fra et ønske om å styrke sektoren generelt.

Samtidig samles statens institusjoner i et nytt, stort filminstitutt. Det nye filminstituttet, eller virkemiddelapparatet som det foreløpig heter, skal være etablert 1. april 2008. Også nye støtteordningene skal etableres. Forslag er under arbeid og skal senere ut på høring.

Dette betyr i praksis at 2008 blir et overgangsår der man viderefører tidligere ordninger, inntil nye er vedtatt. For FILM&KINO betyr dette at vi i overensstemmelse med Kultur- og kirkedepartementets viderefører støttenivået fra 2007 også i 2008, samtidig som vi legger inn nye, friske penger.

Støtte til filmfestivaler utlyses i denne utgaven av FILM&KINO-nytt. Her er det lagt inn 1 million kroner ekstra, på toppen av det som må til for å dekke tilskudd som tidligere er gitt av Filminstituttet og departementet. Midlene skal fordeles av et nytt festivalutvalg som ennå ikke er opptrettet. Tar det fortsatt litt tid før utvalget er på plass, vil festivaler som arrangeres i første kvartal, få utbetalt et forskudd slik at ingen blir skadelidende.

Når det gjelder barn og unge, er situasjonen mer uklar. Her skal det utarbeides en handlingsplan som fordeler oppgavene mellom det nye filminstituttet og FILM&KINO, og den vil først komme når det nye instituttet er på plass. FILM&KINO har imidlertid lagt inn 3 millioner kroner til styrking av sektoren. Alt er ikke friske midler, fordi vi også her skal dekke oppgaver som andre tidligere har hatt. Men en formidabel økning er det uansett. Også her vil vi påbegynne arbeidet i 2008 i påvente av handlingsplanen.

I mellomtiden har vi lansert et nyhetsbrev på e-post, ”Skolekinonytt”, som skal gå til skoler, kinoer og andre interesserte. Mer kommer, følg med, følg med!

Lene LøkenAdm. direktør

Annonse
Skroll til toppen