Annonse

Mer til barn og unge

Forslaget legger ansvaret for den kulturelle skolesekken til FILM&KINO, slik at disse tiltakene kan virke sammen med satsingen på tre millioner kroner til filmkulturelle tiltak som er lagt inn i budsjettet fra 2008. Dette vil kunne gi betydelige ringvirkninger lokalt.

Det legges opp til at Filminstituttet skal ha ansvaret for den nasjonale filmpolitikken med oppgaver knyttet til produksjon, museumsdrift, tilgjengeliggjøring av filmarven og forskning. FILM&KINO skal ha ansvaret for alle aktiviteter rettet mot kinoer, skoler og barnehager. FILM&KINO skal i tillegg har det økonomiske ansvaret for alle filmfestivalene. Fra før har FILM&KINO som kjent ansvaret for skolekino og for Den store skolekinodagen. Også støtten til barnefilm vil bli videreført som tidligere, med garantistøtte, versjoneringsstøtte og lanseringsstøtte for dvd.

Samlet sett vil dette gi betydelig mer slagkraft i arbeidet for barn og unge. Nå er det opp til kinoene selv å følge opp lokalt.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen