Annonse

Barnefilm/Skolekino

Her kan du laste ned filmstudieark

FILM&KINO bistår også kinoene i spørsmål som har med programmering av barnefilmer å gjøre, og gir konsulenthjelp i forbindelse med spesielle arrangementer.


Skolekino


FILM&KINO hjelper kinoene med å finne egnede filmer til skolekino, og gir konsulenthjelp om ulike aspekter ved lokal skolekinosatsing. FILM&KINO lager pedagogiske opplegg til filmer som egner seg spesielt i undervisningssammenheng. Den årlige kampanjen Den store skolekinodagen arrangeres i regi av FILM& KINO på kinoer rundt i landet for å sette fokus skolekino. FILM& KINO gir også støtte til lokale skolekinotiltak, se støtteordninger.

Støtteordninger barnefilm:


Versjoneringsstøtte


Versjoneringsstøtten gis for at flest mulig filmer for de yngre aldersgrupper skal få norsk språkdrakt. Støtten gis både til interessant kommersiell film og til barnefilm med en snevrere målgruppe.


Garantistøtte


Garantiordningen er drivkraften i støtteordningene for barnefilm. Garantiordningen virker slik at FILM&KINO garanterer at inntil 80 % av utgiftene dekkes på de filmene som utvelges. I det ligger også en garantert oppsetting på garantikinoene.


Støtte til norskspråklig film


For sikre en god lansering av norske barnefilmer gir FILM&KINO kopi- og lanseringsstøtte.


Lokale tiltak


FILM&KINO støtter lokale tiltak knyttet til aktiviteter relatert til barn/unge, for eksempel film-/videoverksteder, støtte til etablering av skolekino, lokale skolekinokurs, lokale filmfestivaler etc., samt lanseringsstøtte til lanseringstiltak og /eller kopier.


Lokale skolekinotiltak


FILM&KINO har avsatt midler i budsjettet til støtte for lokale skolekinotiltak for skoleåret 2007/2008. Søknadsfristen er 30. april.

Last ned utlysningstekst her.Last ned søknadsskjema her.


Liste over tildelinger 2006

Annonse
Skroll til toppen