Annonse

Filmstøtte

KVALITETSFILM

Garantistøtteordningen


Garantiordningen er drivkraften i støtteordningene for kvalitetsfilm. Garantisystemet virker slik at FILM&KINO og syv av de største kinoene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad) garanterer at inntil 80 % av utgiftene ved import og distribusjon dekkes på de filmene som velges ut. I det ligger også en garantert oppsetting på de involverte kinoene. De fleste er filmer som uten denne garantien neppe ville bli satt opp på norske kinoer.

Importstøtte


FILM&KINOs importstøtte skal sikre import av kunstnerisk verdifull film som faller utenom de andre støtteordningene. I et nært samarbeid med Oslo Kinematografers filmsjef gir FILM& amp;KINOs filmkonsulent byråene støtte til mer enn et dusin titler årlig som ellers ikke ville kommet på norske kinoer. Ikke sjelden får filmene sin første visning i Norge ved en av landets filmfestivaler, for deretter å bli innvilget importstøtte for vanlig kinodistribusjon.

Annen kvalitetsfilmstøtte/kopistøtte


I tillegg til de nevnte støtteordningene for kvalitetsfilm, blir det også årlig gitt ekstra støtte til kopier for et utvalg filmer. FILM&KINO støtter også lokale kvalitetsfilm-arrangementer som varierer fra store filmfestivaler til mindre filmklubbseminarer og filmmønstringer.Oversikt: Kvalitetsfilmstøtte i 2008


Kontaktperson: Filmrådgiver Håkon Skogrand
KOPISTØTTE

Rikslansering


Rikslanseringsordningen skal sikre ekstra kopier av særlig populær film til kinoer over hele landet og bidra til øket omløpshastighet på gode filmer med godt besøkspotensial. Ordningen sikrer små kinoer premiere på store filmer samtidig som de større kinoene.Oversikt: Rikslanseringene i 2008


Kontaktpersoner: Filmrådgiver Anne-Marie Otter, Kinokonsulent Grethe Næss

Minilansering


FIL&KINO støtter utbredelsen og omløpshastigheten på kunstnerisk verdifulle filmer med ekstra filmkopier gjennom minilanseringsordningen.

Teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino


FILM&KINO har i fire år på vegne av Kulturdepartementet administrert en støtteordning til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino. Formålet har vært å gjøre norske filmer som vises på kino mer tilgjengelige for hørselshemmede.

F.o.m. 2009 overtok FILM&KINO også de økonomiske forpliktelsene med denne ordningen, og i påvente av en ny forskrift vil organisasjonen inntil videre følge den forskriften som departementet fastsatte høsten 2004:

Midlene skal etter søknad fra produsent gå til teksting av alle kopier av noen utvalgte filmer. Midlene skal i hovedsak gå til teksting av filmer som retter seg mot et stort publikum. Filmer som tekstes bør fortrinnsvis gå til filmer med flere enn 30 kopier. Så langt det er praktisk mulig skal det fremgå av markedsføringsmateriell at filmen er tekstet.

Tilskuddet kan dekke 100 % av kostnadene forbundet med tilrettelegging av dialog til teksting og teksting av den enkelte kopi. Videre kan tilskuddet dekke opp til 20 % av annonsekostnadene for filmen, oppad begrenset til kr. 40.000.

Oversikt: Minilanseringer og garanti til norske filmer 2008

Garantiordning for norske kinofilmer


Støtteordningen er avviklet med virkning fra 01.01.09.


Kontaktperson: Filmrådgiver Håkon Skogrand
BARNEFILM


Versjoneringsstøtte


Versjoneringsstøtten gis for at flest mulig filmer for de yngre aldersgrupper skal få norsk språkdrakt. Støtten gis både til interessant kommersiell film og til barnefilm med en snevrere målgruppe.


Garantiordning for barnefilm


Garantiordningen er drivkraften i støtteordningene for barnefilm. Garantiordningen virker slik at FILM& KINO garanterer at inntil 80 % av utgiftene dekkes på de filmene som utvelges. I det ligger også en garantert oppsetting på garantikinoene.

Oversikt: Barnefilmstøtte 2008


Støtte til norskspråklig barnefilm


Støtteordningen er avviklet med virkning fra 01.01.09.


Kontaktperson: Barnefilmrådgiver Tonje Hardersen

Annonse
Skroll til toppen