Annonse

Filmfestivaler

FILM&KINO har tradisjonelt bidratt med betydelige økonomiske bidrag til filmfestivaler i Norge. I tillegg stiller organisasjonen med konsulenttjenester på de fleste områder, fra teknisk ekspertise til filmkompetanse, pr- og markedsaktiviteter samt generell rådgivning.

Som en følge av Filmmeldingen har FILM&KINO nå fått totalansvaret for finansieringen av tilskuddene til de ulike filmfestivalene. Tilskuddene finansieres over Norsk kino- og filmfond. I 2008 har alle festivaler som tidligere fikk midler fra forskjellige offentlige instanser (Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og FILM&KINO) fått sin støtte fra FILM&KINO.

Tildelingsutvalg og retningslinjer


Departementet har oppnevnt det uavhengige tildelingsutvalget som skal vurdere søknadene om støtte. Medlemmene er oppnevnt for tre år av gangen og består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Utvalget består for treårsperioden 2008-2010 av:

Geirmund Lykke, Trondheim, lederIram Haq, Oslo, medlemLeif Holst-Jensen, Oslo, medlemGuttorm Petterson, Oslo, medlemMaria Ekerhovd, Oslo, medlemIda Bjørnbak, Lakselv, 1. varamedlemHilde Kjos, Oslo, 2. varamedlem

Kontaktperson for festivalstøtte i FILM&KINO er avdelingsdirektør Jørgen StenslandBrev med
retningslinjer for fremtidige tildelinger ble sendt festivalene i september 2008.

Klikk her for lenke til forskrift om tilskudd til filmfestivaler.

Hele 30 festivaler har fått støtte i 2008, syv flere enn i 2007. Til sammen kr 12 829 040 er utdelt. Dette er Kr 219 040 mer enn i 2007. Kr 2 000 000,- er overført til 2009.

Følgende 24 festivaler mottok støtte fra FILM&KINO etter gammel ordning i 2007:


Den norske filmfestivalen i Haugesund


Bergen internasjonale filmfestival


Tromsø internasjonale filmfestival


Kristiansand internasjonale barnefilmfestival


Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival


Megafon på alle Kino 1-kinoene


Nordkapp internasjonale filmfestival


Femmina, kvinnefilmfestival i Verdal


Amandusfestivalen på Lillehammer


Samisk filmfestival Kautokeino


Laterna Magica, Sortland


Dokumentarfestivalen i Volda


FilmQuart, Kristiansand


Videofestivalen


Filmport i Oslo


Film Fra Sør


Oslo internasjonale filmfestival


Øyakino


Gimledagene


Bollywood filmfestival


Fredrikstad Animation festival


Filmfest 2008, Soria Moria


Riddu-Riddu-festivalen


Skeive dager


Annonse
Skroll til toppen