Annonse

Støtte til filmfestivaler og lokale arrangement


Filmfestivaler


En rekke norske filmfestivaler mottar økonomisk støtte og konsulentbistand fra FILM&KINO hvert år.


Det har vært en stor økning i antall søkere de siste årene, og rundt 20 festivaler fikk økonomisk støtte i 2004.

Følgende festivaler har mottatt støtte fra FILM&KINO i 2004:


Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, Videofestivalen, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Bergen Internasjonale Filmfestival, Kristiansand Barnefilmfestival, Filmport Oslo, Oslo Internasjonale Filmfestival, Film Fra Sør, Megafon i Sandnes og Stavanger, Amandusfestivalen på Lillehammer, Øyakino-festival, Ungdomsfilmfestival ved Tromsø Kino, Filmquart Kristiansand, Kvinnefilmfestival i Verdal, Nordkapp Filmfestival, Bollywood Filmfestival, Samisk filmfestival Kautokeino, Zoomin kortfilmfestival, Dokumentarfilmfestivalen i Volda og Nordic Mountainfilm Festival.

Kriterier som skal ivaretas ved tildeling av støttemidler:


– Tidspunkt for det enkelte arrangementet, i forhold til andre støtteberettigede arrangementer.


– Geografisk fordeling, slik at flest mulig landsdeler tilgodeses.


– Festivalens/arrangementets størrelse. Internasjonal, nasjonal eller lokal.


– Festivalens målgrupper. Det er en fordel om den favner bredt og ikke bare retter seg mot nisjer.


– Om festivalen bidrar til import og distribusjon av film eller støtter opp om FILM&KINOs målsetninger på andre måter.


– Tiltak som gjennom flere år har mottatt støtte, skal under normale forhold sikres kontinuitet, men det skal også være plass til å prioritere nye tiltak.

Ved vurdering av støttemidler til den enkelte festival, skal følgende prioriteres:


– Festivaler som prioriterer film for barn og unge


– Festivaler som drives eller eier av en eller flere kinoer

Kontaktperson festivalstøtte: Avdelingsdirektør Jørgen StenslandUtlysningstekst for festivalstøtte ligger her.


Den norske filmfestivalen i Haugesund er organisert som et aksjeselskap med FILM& KINO (2/3) og Haugesund kommune (1/3) som eiere. Dette er hovedsakelig en bransjefestival som henvender seg til kinoene, sentrale og lokale kulturpolitikere, presse og media, og den norske film- og videobransjen. I tillegg er festivalen et tilbud til studenter, filmklubber og et generelt filminteressert publikum. Den er en viktig møteplass for den nordiske filmindustrien gjennom markedsdelen New Nordic Films, et marked som også er et viktig vindu for nordisk film ut mot Europa.

Kontaktperson Den norske filmfestivalen i Haugesund: Programsjef / Filmkonsulent Håkon Skogrand


Tromsø internasjonale filmfestival ble arrangert 14. – 19. januar 2003. FILM&KINO er festivalens samarbeidspartner og bidro både økonomisk og med konsulenthjelp. Organisasjonen ga bistand til planlegging, gjennomføring av programmet (inklusive filmer til programmet Rett på video), teknisk kontroll og rådgivning, og deltakelse under bransjeseminaret "Billige kinobilletter eller mer penger til norsk film? Økonomiske rammevilkår for produksjon av norsk film" , samt produksjon av daglig filmatisk festivalavis på video (FILM& KINO-shots) distribuert på utendørs storskjerm, i kinoenes lobbyer, på kafeer/restauranter og på hotell-TV.


Lokale film- og kinotiltak


FILM&KINO støtter en mengde lokale film & kino tiltak over hele Norge som har som mål å fremme god film og øke publikumsoppslutningen. Kvalitets- og barnefilmtiltak prioriteres, men det kan også søkes om støtte til for eksempel prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:


– Å fremme kino som kulturelt og sosialt samlingssted i lokalsamfunnet gjennom en serie med filmvisninger.


– Å fremme film for barn og unge og/eller filmer som inngår i FILM& KINOs kvalitetsfilmordning.


– Å sette en ramme rundt filmvisninger ved for eksempel å fokusere på en bestemt publikumsgruppe, en bestemt type film, et land eller bestemte


regissører og/eller skuespillere.


– Aktiviteter knyttet til filmvisninger gjennom for eksempel seminarer for lærere og andre om film, workshops, utstillinger og lignende.


– Samarbeid med det lokale næringsliv, medier og kulturinstitusjoner.


– Prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling (For eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder,


effektivisering, kompetanseutvikling, teknikk, design og markedsføring).


– FILM&KINO skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet FILM& KINO og kinoene gjør for fremme av film på kino.

Kontaktperson lokale film- og kinotiltak: Avdelingsdirektør Jørgen StenslandUtlysningstekst for støtte til lokale film- og kinotiltak ligger her.

Annonse
Skroll til toppen