Annonse

Kinoteknisk ordliste S


salshøyttalere (fronthøyttalere). Høyttalere plassert foran i kinosalen, bak, over eller under lerretet. Dekker hele frekvensspekteretscanning beam test film Testfilm for å sjekke om belysningen av lydsporet i et optisk lydhode er jevn.scenograf Personen som under en filminnspilling er ansvarlig for bakgrunnen/omgivelsene skuespillerne opptrer i.Scrambling se KrypteringScreenTalk Betegnelse på Dolby sitt system for teksting av film via en separat projektor (synkronisert via Dolby Digital lydspor)script Person som under filminsspillig holder orden på kontinuiteten i handlingen og i bildene.SDDS Sony Dynamic Digital Sound Sony’s digitallydformat for film. Opp til 8 (7.1) kanaler. Lyden er lagret utenfor perforeringshullene på begge sider av filmen (P og S track).SDI (Serial Digital Interconnect) Standard for utveksling av seriell digital video. Brukes i kringasting og for utveksling av ukomprimerte linker mellom studioer.SE (
Security Entity) En SikkerhetsEnhet som utfører en bestemt sikkerhetsfunksjon eller prosess.Secam (Sequentiel Coléur A Memoir) Farge TV system som bl.a. brukes i Frankrike.Security Data Se SikkerhetsDatasektorblender Blender i kinomaskinen med form som en skive med to eller tre blader. Bladene dekker den ønskede sektor for å blende lyset mens filmen rykkes frem.sensurkort Kort som følger filmkopien og som forteller at kopien er vurdert av Statens Filmkontroll. Kortet forteller bl.a. hvilke aldersbegrensninger som gjelder for filmen, eventuelt om den er forbudt for offentlig visning.sensurmerke Statens Filmkontrolls merke på hver akt av en film. I første akt stanses ut hull som viser sensurnummeret. På de øvrige aktene preges sensurmerker inn i filmen.Sensurround Lydsystem for film der dypbasshøyttalere blir plassert rundt i salen for å gi en følelse av at hele salen rister ol. Ikke i bruk lenger.sepmag Forkortelse for "separat magnetisk lydspor". Lyden ligger her på et magnetbånd som avspilles synkront med bildene på filmen.server Sentral datamaskin i nettverk som lagrer og prosesserer data.SFX a: Special Effects b: Sound Effectssfærisk aberrasjon (kuleformet avvik). Linsefeil der rette linjer ser ut som de ligger på en kuleflate ved projeksjon. Feilen er vanligvis økende med økende avstand fra den optiske aksen.Showscan Fabrikknavn for et amerikansk 70mm filmsystem projisert med 60bilder/sekund. Enkelte steder benyttes også hydrauliske stoler som styres av filmen. Finnes også med 3D bilder.sidesleng Horisontal ustødighet i filmen ved projeksjon.signal/støyforhold Forholdet mellom innspilt lyd (etter spesifiserte krav) og grunnstøyen. Angis vanligvis i dB. Jo større jo bedre.SikkerhetsData (
Security Data) Nøklene og parameterne som trengs for tilgang til filmer, styrt av SM (s.d.)sikkerhetsfilm Film hvor basen har høy antennelsestemperatur og brenner langsomt (f.eks. acetat- og polyesterfilm).sikkerhetsklaff Klaff som stenger for lyset til filmporten hvis kinomaskinen har for lav hastighet, for å unngå at filmen skades av varmeutviklingen.silisium likeretter Tørrplate likeretter basert på silisium. Dominerende som likeretter for xenonlamper.Silver screen Se sølvduk.sladd Film som settes på starten og slutten av filmruller for beskyttelse, identifikasjon ol. (Se start- og sluttom.)slate Brett (gjerne sort med hvit skrift) for å identifisere scenene/tagningene i en filmproduksjon.slave En ren effektforsterker, uten noen justeringsmuligheter.slot load Se kanaltreding.sluttforsterker Se effektforsterker.sluttom Siste delen av en akt (etter bildene) for beskyttelse og identifikasjon.SM (
Security Manager) En enhet som kontrollerer SikkerhetsData (s.d.) i Digital Kino. Det skal være en enhet pr sal.SMS (
Screen Management System) Enhet som styrer funksjoner/enheter for en enkelt sal, inkludert SikkerhetsEnheter.smalfilm Betegnelse på film med bredde mindre enn 35mm.SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers. Amerikansk organisasjon for film og TV ingeniører/teknikere.SMPTE universal leader Starttom med nedtelling i sekunder ved 24 bps fra 7-2 (24 bilder mellom hvert tall). Nedtellingen har form som en slags klokke.soft matte Am. uttrykk for film der bildene er maskert på filmen (motsatt hard matte eller full frame).solarcelle (solcelle). Celle som omvandler lys til elektrisk strøm. I dag dominerende i optiske lydhoder.solenoide En elektrisk spole.SPB (
Security Processing Block) En SikkerhetsEnhet (SE) hvis oppgave er å beskytte andre SEer den inneholder (f.eks. en Media Block, MB, s.d.).spak Volumkontroll.spaltebilde Avtegningen av lyset fra tonelampa på det optiske lydsporet på filmen i et mikroptisk lydhode.speilanamorfot Anamorfot der effekten oppnås ved hjelp av flere speil.speilmetall Legering av kobber og tinn som bl.a. brukes til metallspeil i xenonlampehus.spektralfordeling Styrkefordeling mellom fargene i lys.sperreskive I malteserkorsmekanismen: En 270? skive som holder malteserkorset støtt mellom rykkene.split-spole Delbar spole, slik at en rull med film kan legges direkte i spolen, uten bruk av spolebord.splitting Deling av filmen på langs.spoletårn System der hele filmen ligger på én spole som er plassert på et tårn bak eller ved siden av kinomaskinen. Etter kjøring må filmen spoles tilbake.SPP-lampe Se pulslampe.sprengning Når perforeringshullene blir ødelagt.SR-D Tidligere betegnelse på Dolby Digitalstartmerke Merker øverst i høyre hjørne på 4 påfølgende bilderuter ca 4m før siste bilde på en akt. Signal til maskinisten om å starte neste kinomaskin slik at den har riktig hastighet ved overblending.starttom Starten på en akt (før bildene). Fungerer som beskyttelse, identifikasjon og synkronisering.statisk elektrisitet Oppsamlet elektrisk ladning i et isolerende materiale.stereo lyd Romlig lydgjengivelseBetegnelse på et lydsystem med mer enn én kanal.stjernekopling En koplingsmåte for 3-fase vekselstrøm. Gir 400V mellom fasene.streaming Å sende data i små " pakker" og sette sammen de mottatte pakkene til en kontinuering datastrøm.strølys Betegnelse på uønsket lys som faller inn på lerretet. Ødelegger kontrast og fargegjengivelse i bildet.styrestrøm Strømkrets som styrer andre funksjoner via reléer ol.styrevalse Valse som styrer filmen i ønsket retning. Også for å få riktig avstand mellom bildevindu og lydhode (synkronisering av bilde og lyd).støy (akustikk): Betegnelse på uønsket lyd.støy (elektronikk): Betegnelse på uønskede signaler.støyreduksjon Teknikk for å redusere grunnstøyen (sus ol.) ved gjengivelse av optisk eller magnetisk lyd.subtraktiv fargeblanding Blanding av farger der fargen dannes ved å filtrere f.eks. hvitt lys gjennom ulike fargefiltere. Ved projeksjon av film benyttes subtraktiv fargeblanding.subwoofer (Dypbasshøyttaler). Høyttaler for gjengivelse av de aller laveste frekvensene.Super 16 16mm format for opptak der det arealet som på kopiene brukes til lydspor brukes til å øke bildeflaten.Super 35 35mm format for opptak der det arealet som på kopiene brukes til lydspor brukes til å øke bildeflaten.Superscope Anamorft filmformat med kvadratisk bildeflate på filmen og 4 magnetiske lydspor.Surround-EX Tillegg til 6 (5.1) kanal digitallydformat der høyre og venstre surround er kodet for å lage en senter surroundkanal. Utviklet av Dolby og THX.surroundkanal Kanal (-er) for gjengivelse av atmosfære og effekter. Høyttalerne er plassert på side- og bakvegg. Plassering og antall skal være så stort at man ikke oppfatter dem som separate høyttalere. I analog stereo: 1 kanal. I digitallyd: 2 kanaler (H og V). I Surround-EX: 3 kanaler (H, S og V).svingbane Se tonebane.svinghjul/masse Hjul med stor masse som motvirker små hastighetsvariasjoner.synkronisering Lage samtidighet. F.eks. at lyd og bilde følger hverandre eller at to motorer starter likt og går med nøyaktig samme hastighet.synkronmotor Vekselstrømsmotor som går nøyaktig synkront med frekvensen på vekselstrømmen (nettstrømmen). Brukes bl.a. til kinomaskiner som skal kjøre synkront.sølvduk (Silver screen). Høyreflekterende (sølvgrå) duk med svært selektiv (retningsbestemt) refleksjon. Brukes bl.a. ved projeksjon av 3-D film med polarisert lys.søylefot Sokkelen på en kinomaskin.


Annonse
Skroll til toppen