Annonse

Kinoteknisk ordliste M-O


magenta lydspor Lydspor der informasjonen ligger i magenta-skiktet.magnetisk lyd På film: Betegnelse på lyd som er lagret på magnetbånd som er sveiset til filmen.mag(n)optisk lydspor Filmkopi som har 4 magnetiske og ett optisk lydspor.make-up bord Betegnelse som brukes på spolebord knyttet opp mot Non Rewind tårn.makrooptikk Analogt optisk lydhode der optikken er plassert mellom filmen og den lysømfintlige cella. (jfr. mikrooptikk). Lysporet projiseres via spalten på den lysfølsomme cella.malteserkorsmekanisme Fremrykkingsmekanisme der aksen dreier 90 for hver hvert rykk. Dominerende for 35 og 70mm kinomaskiner.Marc lampe Gassutladningslampe som tidligere ble en del brukt til 16mm projeksjon.markeringslys Grønne lys plassert over utganger/nødutganger.maske I kinomaskinen: Se bildevindu.master (positiv) En spesiell lavkontrast kopi laget fra originalnegativet, spesielt beregnet for å lage duplikat negativer (for produksjon av distribusjonskopier).matriseautomat Styringsautomatsystem der diodestikkere plasseres i hull i et system av rader og søyler for programmering av forestillinger.matrix (matrise). Et system der ulike elektriske signaler kan koples i ulike systemer og knyttes til ulike utganger. Brukes bl.a. til automatikk (med diodestikkere). Også betegnelse på det kortet i Dolbyprosessoren der de to kanalene fra filmen dekodes til 4 kanaler (2:4 matrix).matt hvit duk Duk som reflekterer lyset tilnærmet like sterkt i alle retninger (diffus refleksjon).MB MegaByte = 1024 kiloByte.MB (
Media Block) En type SikkerhetsEnhet (s.d.) som dekrypterer filmen.mbps Megabits pr sekundmegapleks Betegnelse (amerikansk) på kinosentere med mer enn 15-20 kinosaler.mellomtoneområde (lyd) Frekvenser mellom 200 og 1600 Hz (1/3 oktavbånd)metadata Betegnelse på data som følger med som tilleggsinformasjon.MF Mid frequencies MellomtoneMIDI Musical Instrument Digital Interfacemikrooptikk Analogt optisk lydhode der objektivet er plassert mellom lyskilden og filmen. (jfr. makrooptikk). Spalten fokuseres på lydsporet på filmen.mikroprosessorautomat Styringsautomatsystem styrt av mikroprosessorer. Finnes både med faste forhåndsprogrammerte programmer og som programmerbare automater.mil milli tomme = 1/1000 tomme.minikino Brukes som betegnelse på en svært liten kino (rundt 50 plasser eller mindre). Finnes gjerne som en ekstra kinosal i et bygg med én eller flere større saler.modulering Prosess der amplituden (AM), frekvensen (FM) eller fasen varieres som en funksjon av momentanverdien til en annen bølge (bærebølgen)mono lyd Gjengivelse i én kanal. På en kino skal høyttaleren plasseres midt bak eller midt på over/under lerretet.movie theatre Amerikansk for kino.movietone format Filmformat, identisk med Academy format (s.d.)Moving Image Society the Annet (nytt) navn for BKSTS (s.d.)MPAA Motion Picture Association of America Organisasjonen for de store studioene i Hollywood. MPA er den internasjonale utgaven av MPAA.MPEG Motion Pictures Experts Group. Brukes helst i forbindelse med kompresjonssystem for film (data). Finnes i ulike utgaver, hvor MPEG2 og MPEG4 (eller varianter av disse) er de mest aktuelle for digital kinoMTBF
(Mean Time Between Failure) Gjennomsnittlig tid før feil oppstår i et apparat, system el.l.MTF (
Modular Transfer Function) Mål på et objektivs evne til å gjengi oppløsning og kontrastmultipleks Betegnelse (amerikansk) på kinosentere med 8-15 kinosalerMXF (
Material eXchange Format). Filformat for metadata og multimedia. Mulig format for DCDM-filer.


N Forkortelse for Normalfilm (se Academy format)nanometer (nm). 1 nm = 0,000000001m (1 milliontedels millimeter).NATO (National Assiciation of Theatre Owners). Den amerikanske kinoeierorganisasjonen.nit (fra latin nitere=å lyse) Enhet for luminans. 1nit=1candela/m².nitratfilm Film der basematerialet er laget av cellulosenitrat. Eksplosjonsfarlig! Forbudt å oppbevare uten spesiell tillatelse.NFI Norsk Filminstituttnoise Engelsk for støy (s.d.)non synk Betegnelse på lydavspilling i kinosalen mens det ikke vises film.non rewind (tallerkensystem). System der hele filmen ligger på en tallerken med starten inn mot sentrum. Blir liggende tilsvarende på en annen tallerken etter kjøring og behøver følgelig ikke spoles tilbake før neste forestilling.normalformat Se Academy formatNTSC Amerikansk farge-TV system (National Television System Comittee).nødlys Se markeringslys.


objektivrevolver/karusell Holder med plass til 2 eller 3 objektiver. Kan roteres (evt. motorisert) slik at det ønskede objektiv kommer riktig i den optiske aksen.oksydbelegg Om magnetbånd: Belegget på magnetiske lydbånd.oktav Betegnelse på spranget fra en tone til en annen med dobbelt så mange svingninger.Omnimax IMAX format for kuleformede lerreter. Nå kalt IMAX dome.oppblåsning (oppkopiering). Det å lage kopier der kopien har større bildeflate enn originalen.oppløsning Minste detaljer som kan skilles fra hverandre i et bilde. Oppgis gjerne som linjepar/mm (film) pixler (digitale systemer) eller linjer (TV)opptrekkspole Betegnelse på spolen som mottar film ved spoling eller projeksjon.optical effects Effekter som blir laget i en optisk printer (s.d.)optisk akse En matematisk akse som går fra senter i lyskilden (brennpunktet), via senter i lyskjeglen fra speilsystemet, gjennom bildevinduets senter og senteraksen i objektivet til midten på lerretet.optisk bassutvidelse (OBE) Dolby’s system for å forsterke de laveste frekvensene i et analogt optisk lydanlegg. Forsterkes i en egen forsterker og gjengis i en separat dypbasshøyttaler (subwoofer).optisk lyd System der lyden er fotografert inn på filmen. Kan være analogt eller digitalt. Belyses og avleses i et optisk analogt eller digitalt lydhode.optisk lydhode Det utstyret i kinomaskinen som brukes for å avlese den optiske lyden.optisk printer Utstyr for å lage filmkopier der eksponeringen skjer via et optisk system. Brukes til å endre størrelsen og til å manipulere bildene (effekter).oson Se ozon.overblendingsmerke Rund prikk el.l. øverst i høyre hjørne over 4 bilder ca 20 bilderuter før slutten på en akt. Tegn til maskinisten at han/hun skal blende inn lyd og bilde fra den neste kinomaskinen.overflateforsølvet speil Speil der det reflekterende belegget ligger utenpå glasset. På den måten unngås forvrengninger som følge av lysbryting i glasset.overhøring Lyd fra en kanal som (uønsket) oppfattes i en annen. (jfr. kanalseparasjon).overkjøring Momentan endring av projeksjon fra en kinomaskin til en annen.overlay teksting Metode for å lage undertekster der teksten ligger på en egen negativfilm mellom negativet og positivfilmen ved kontaktkopiering.overstyring Et lydsignal som har større amplitude enn mottakeren kan behandle. Gir forvrengning av lyden.overtoner Lyd som sammen med grunntonen gir et instruments (el.l.) klangfarge. Overtonene er satt sammen av frekvenser med 2, 3, 4,..osv ganger grunntonens frekvens.overtoning Å fade opp en scene mens en annen fader ut.ozon (O3). Giftig kjemisk forbindelse (gass) som utvikles av stråling innenfor et lite spekter av elektromagnetisk stråling, f.eks. i xenonkolber. Har en karakteristisk stikkende lukt (kan kjennes i luften ved tordenvær). Moderne xenonkolber har filtrering i kvartsglasset, slik at de ikke avgir ozon (merket " OFR").


Annonse
Skroll til toppen