Annonse

Kinoteknisk ordliste G-J


gain (Engelsk). Betegnelse på forsterkningsgrad, dvs. forholdet mellom signalstyrken ut og signalstyrken inn i en forsterker.gamma Brukes for å beskrive forholdet mellom bildene slik de ser ut i virkeligheten og hvordan de oppfattes der de gjengis (f.eks. i kinosalen).gamut (color gamut, farge gamut) De fargene et system kan gjengi i forhold til et CIE diagram.GB GigaByte =1024 MegabyteGLV Grating Light Valve Chip for mulig fremtidig digital kino projektor basert på laser lys.gradasjon Mål for hvor nøyaktig en film kan gjengi en gråskala (fra hvitt til sort).grafisk equalizer Betegnelse på en equalizer med faste frekvensbånd, med separat justering for hvert av båndene.grensesnitt Se interface.gripermekanisme System for rykkvis fremdraging av film ved hjelp av gripere som sitter i filmporten. Brukes ofte til projeksjon av smalfilm og i filmkamaraer.grunnstøy Støy på grunn av begrensninger i partikkelstørrelsen (kornstørrelsen) i optiske eller magnetiske lydspor. Også egenstøy fra forsterkere ol.


halasjon Uønskede reflekser som kan sees som ringer rundt lyse objekter. Skyldes refleksjon fra overflaten i basematerialet.halogenlampe Glødelampe med en viss mengde halogengass. Fargetemperatur rundt 3400K.haloringer Ringer rundt lyse objekter. Skyldes refleksjon.halvlys (Reklamelys) Dempet salslysnivå i en kinosal ved visning av reklame, rolleliste osv.hard matte Am. uttrykk når det ikke er synlige delestreker på filmen (se full frame).HDTV High Definition TeleVision Høyoppløsnings TV. TV system med 16:9 bildeformat. Ulike formater: 720p =1280×720 piksler; 1080i =1920×1080 interlaced og 1080p =1920×1080 progressiv skannhead leader Engelsk for starttom (s.d.).herding Prosess for å gjøre gelatinet i emulsjonen mer motstandsdyktig mot fysiske skader (striper ol.)hertz (Hz). Enhet for frekvens (= svingninger/sekund).HF (High Frequency). Høye frekvenser.high-pass filter Elektrisk krets som kun slipper gjennom frekvenser over en gitt verdi.HI kull Se høyintensitetskull.hjelpespeil Lite speil plassert foran (og delvis rundt) stående xenonkolber for å utnytte lyset bedre.HMI lampe Metall/halogen gassutladningslampe med fargetemperatur rundt 6000K. Kan brukes med vekselstrøm. Brukes mye til filminnspilling. Nesten ikke brukt til projeksjon, bl.a. pga. spektralfordelingen.holografi En type fotografi der bildet gjengis 3-dimesjonalt, og hvor man kan se motivet fra ulike vinkler (innenfor holografiets grenser).hot spot Lite område med vesentlig høyere lystetthet på et lerret.hovedfilm Den annonserte filmen. Viser gjerne etter reklame, trailere ol.hovedspeil Stort speil som ligger bak stående xenonkolber.HTI lampe Metall/halogen gassutladningslampe. Fargetemperatur rundt 5500K. Brukes i enkelte 16mm og 35mm projektorerhullkortautomat Eldre styringsautomatsystem fra Cinemeccanica, der utstansede hull i et plastkort aktiviserte forskjellige operasjoner.hum Engelsk for brum (s.d.)hvit støy Se white noise.Hypergonar Fabrikknavn på et fransk anamorfotisk linsesystem som ble grunnlaget for CinemaScope formatet.høyintensitetskull (HI kull). Kopperbelagte kullstaver der positivkullet har en kjerne av spesielle metallsalter. Kjøres med høyere strømstyrke enn lavintensitetskull (s.d.).


impedans Et uttrykk for vekselstrømsmotstand. Dvs. ohmsk motstand pluss kapasitiv og induktiv motstand. Måles i ohm (?).infrarød stråling Elektromagnetisk stråling i området mellom synlig lys og UHF bølger (750-10.000nm). Varmestråling ligger typisk i IR området. Brukes også til transmisjon av signaler til tunghøreanlegg, fjernkontroller ol.innfallende lys Lyset som faller inn på en flate.innkopierte tekster Metode for å lage undertekster der tekstene kopieres inn på negativet i en optisk printer.intensitet Effekt pr. flateenhet. Måles vanligvis i watt/m2.interface (Grensesnitt). En innretning som tilpasser signalene fra ett apparat til et annet.interlaced skanning System der bildet på en TV/video/data-skjerm (eller projektor) dannes ved at bildet skannes 2 ganger. 1 skanning (felt) viser odderallslinjer (1-3-5-7..) 2. skanning viser partalslinjer (2-4-6..). Alternativ er progressiv skanning (s.d.).interlock Elektrisk styring av motorer slik at de går med nøyaktig samme hastighet.internegativ Negativ laget fra en positivfilmionisering Dannelse av ioner. I lyskilder: Ved høye temperaturer vil molekyler spaltes (i ioner). Samtidig vil de bli elektrisk ledende og utstråle lys. Spekteret i lyset er forskjellig etter hvilke stoffer som ioniseres.ISO 4211 leader Starttom standardisert av International Standard Organisation (ISO). Tallene på tommen markerer nedtelling i sekunder fra 7 2 ved 24 bilder/sekund (24 bilder/tall).ISO normer/standarder Standarder/normer utarbeidet av International Standard Organisation (ISO).ITEA (International Theatre Equipment Association). En organisasjon for leverandører av ustyr og tjenester til kinobransjen.ITM (
Intra-Theatre Message) Datapakker som sendes mellom (frem og tilbake) sikkerhetsenheter (SE) for hver kinosal.


JPEG Joint Photographic Experts Group. Kompresjonsformat for bilder.JPEG2000 Bilde for bilde wavelet komprimeringskode. JPEG2000 kodete bitstrømmer kan enkelt kjedes sammen til en sekvens med komprimerte bilder.


Annonse
Skroll til toppen