Annonse

Kinoteknisk ordliste E-F


Eastmancolor Fabrikknavn på et fargefilmsystem.EBU European Broadcast Union. Den europeiske kringkastingsunionen.eddiksyndromet Nedbrytingen av acetatfilm ved lagring utvikler eddiksyre. Lukten av eddik kan være et tegn på at filmen er i ferd med å ødelegges.effektforsterker (sluttforsterker, kraftforsterker). Forsterker som gir lydsignalene den ønskede styrke for gjengivelse i høyttalerne.effektkanal Tidligere betegnelse på bak-kanalen i et 4 eller 6 kanals lydanlegg. Høyttalerne er plassert på veggene eller i taket bak i salen. I dag brukes betegnelsen "surroundkanal" (s.d.)E-kino Se elektronisk kinoeksenterskive En skive som ikke har aksen i midten, og som dermed får en ikke-symmetrisk rotasjon.Ektacolor Fabrikknavn på et fargefilmsystem.elektrode Elektrisk leder som fører strøm til en væske eller gass.elektroderør likeretter (varm katode likeretter). En type likeretter som ble brukt bl.a. til kullbuelys lamper.elektromagnetiske bølger Spekter av elektrisk og magnetisk stråling. Ulike bølgelengder har forskjellige navn: Gammastråler, røntgenstråler, ultrafiolett stråling, synlig lys, infrarød stråling, radio og TV bølger osv.elektronisk deling Se aktiv deling.elektronisk kino Betegnelse på all visning med bruk av digital projeksjon i kinosaler (video, TV, data, internett, digital kino osv)emulsjon Belegg på filmbasen som inneholder det følsomme materialet hvor selve bildet blir dannet. Belegget består vesentlig av gelatin.endless loop Betegnelse på et system der slutten av filmen er skjøtt sammen med starten slik at hele filmen går i en endeløs sløyfe.enfase vekselstrøm Vekselstrøm der man tar strøm fra to av el-nettets tre ledere.eqalizer Apparat som bearbeider avgrensede deler av frekvensområdet i et lydanlegg. Brukes bl.a. for å tilpasse lyden til salens akustikk.Estar Kodaks fabrikknavn på film med polyesterbase. (s.d.)ETM (
Extra-Theatre Message). Data som sendes mellom (til eller fra) kinoen og omverden.etterarbeid se post productionetterklangstid Tiden det tar før intensiteten av en lyd i et rom dør helt ut. I praksis måles tiden i sekunder til lydtrykknivået har falt 60dB (RT60) etter at lyden er slått av.ettersynkronisering (ettersynk) Synkrone opptak av dialog til en scene etter at bildene er tatt opp.exciter lamp Se tonelampe.


fader For dias: Overtoningsenhet mellom to diasfremvisere slik at et bilde overlapper det neste ved skifting av dias. For lyd: (spak). Volumkontroll.fargetemperatur Mål for "hvitheten" i lys. Måles i grader Kelvin (K). Høyere f-temp gir blåere lys, lavere f-temp gir rødere lys.feedback se akustisk tilbakekopling.fersk kopi Filmkopi som ikke er tilstrekkelig herdet og som derfor inneholder for mye fuktighet.filmbanen Skinner i filmporten som øver et trykk mot filmens ytterkanter slik at den står stille i det bildene projiseres.filmboks Magasin for filmspole over (øvre filmboks) eller under (nedre filmboks) projeksjonsverket som beskytter filmspolene mot f.eks. brann. Ikke vanlig på nye kinomaskiner.filmbruddautomat Apparat som registrerer brudd (og eventuelt alvorlige perforeringsskader) på filmen og blender lyset fra lampehuset. Koples gjerne slik at maskinen stanser og lyset i salen tennes ved filmbrudd.FILM&KINO Organisasjon for kino- og videobransjen i Norge. Omfatter bl.a. KKL og NKFF (Norsk Kino og Filmfond)filmløkke Buen filmen går i før (overløkke) og etter (underløkke) filmporten for at den ikke skal ta skade ved den rykkvise bevegelsen i filmporten.filmporten Kanal med varierende lengde og profil der filmen blir belyst. Består bl.a. av filmbanen, trykkskinnene og bildevinduet. På mange kinomaskiner uttakbar.FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard, nr 140-2) Beskriver kravene til sikkerhet ved kryptering av digitale kinofilmer.FireWire Høyhastighets seriell kommunikasjon for overføring av digital video fra kamera til f.eks. redigeringseneheten.fladderekko se klirr.flakking (blinking). Når lyset er ustabilt eller kommer og går.flare Strølys (s.d.) som skyldes optikkenflimring Svært korte variasjoner i lystettheten på lerretet, men som likevel oppfattes av øyet. Skyldes blenderen, for stor lystetthet eller tetthetsvariasjoner. Langsommere variasjoner kalles blafring.flutter Hurtige avvik i frekvensgangen, vanligvis fordi filmen ikke ligger støtt over lydhodet.FM (
Forensic Marking/Marker) Betegnelse på data som genereres under visningen for å identifisere tid og sted for visningen. F.eks. for å avsløre piratkopiering.fokusdybde Området for fokuseringen der bildet er akseptabelt skarpt.foot candle (ft c) Belysningsenhet. Brukes i forbindelse med filmfotografering. I Norge er det vanlig å bruke lux.foot lambert (ft l). Luminansenhet (s.d.). 1ft-l=3,426cd/m². I Europa brukes candela/m² (cd/m2). Vanligst i USA.Forensic Marking Se FMforforsterker Forsterkertrinn for å bringe lydsignaler opp til ønsket bearbeidingsnivå (vanligvis linjenivå).formatmaske Se apertur.formusikk Musikken som spilles i salen før forestillingen begynner.fortekster All tekst i begynnelsen av filmen.fortom (starttom). Starten på en akt (før bildene). Inneholder informasjon om lyd, bilde, synkronisering, nedtelling ol. Skal også inneholde navn på filmen, akt nr. og informasjon om bl.a. lydformat.fotocelle Lysømfintlig celle som kan omvandle lyspulser til elektriske pulser ved at det skapes variasjoner i en påtrykt spenning (fotocellespenning).fotodiode Lysfølsom diode (halvleder) som kan brukes for å omvandle lyspulser til elektriske pulser.fps frames per second Filmhastighet (Bilder pr sekund)frame Engelsk for bilderute.frekvens Antall svingninger pr. tidsenhet. F.eks. svingninger/sekund = Hertz (Hz).frekvensgang Styrkeforholdet mellom forskjellige frekvenser i et system. Fremstilles gjerne som en frekvenskurve.fresing Uønsket effekt som oppstår når strømstyrken i lavintensitetskull overskrider en grenseverdi.friskive Friksjonsbelastet skive på spolebordet hvor rullen som avgir film ligger.fronthøyttalere Se salshøyttalere.f tall Uttrykk for blenderåpningen i et objektiv. Se blendertall.full frame (Engelsk) betegnelse på film der hele den tilgjengelige bildehøyden er utnyttet (ingen delestreker mellom bildene).fullautomatisering I kino: Betegnelse for et automatiseringssystem der maskinisten ikke behøver å træ filmen på nytt mellom hver forestilling.fødespole Betegnelse på spolen som avgir film ved spoling eller projeksjon.


Annonse
Skroll til toppen