Annonse

Kampanjer og bransjetiltak

KAMPANJER


Nasjonale kampanjer forener FILM&KINO, kinoene / videohandlerne og filmbyråene i et samlet krafttak for å synliggjøre det gode filmtilbudet i Norge. Store nasjonale kampanjer som "Den store kinodagen", "Sommerkinokampanjen" og "Mytime-kampanjen" på video har de siste årene oppnådd stor suksess, og kjennskapen til disse er meget høy.


Den store kinodagen gjennomføres i oktober / november hvert år og er hele Norges festdag på kino. Med halv pris på de fleste filmene har den store kinodagen oppnådd besøksrekord etter besøksrekord. Under den forrige store kinodagen oppnådde kinoene nærmest en tredobling av normalt besøk.


Kinosommerkampanjen finner sted hvert år i mai, juni og juli på ca. 120 kinoer over hele landet. Dette representerer nesten alle de kinoene som holder åpent hele sommeren. De seks årene kampanjen har vært gjennomført, har vi sett økt fokus på film i media, økt publikumsoppslutning og et større engasjement hos kinoene. FILM& KINO satser på en stor andel rikslanseringer i sommermånedene og har de siste årene rikslansert ca. tre filmer i hver kampanjeperiode.


Høst- og vinterferiekampanjene sikter seg inn mot ferierende skoleungdom på jakt etter fritidstilbud. Kampanjen har en målsetning om både å øke besøk i periode, samt øke kunnskapen hos publikum om at kinoene har åpent i feriene, hvilket ikke har vært noen tradisjon tidligere. Kampanjene er hovedsaklig mediekampanjer, i tillegg til plakater ute på kinoene.


Gavebillettkampanjen er en nykommer i julestria. Kampanjen informerer om salg av gavekort på kino for alle gavekort-selgende kinoer i landet, og har også opprettet en nettjeneste slik at publikum kan kjøpe og betale gavekort på nettet. Kampanjen har et høyt mediebudsjett og kinoene smykkes med plakater.


Kinosonekampanjen skal markedsføre kinosonen for publikum. Kinosonen er en medlemsklubb for kinogjengere, men også et CRM-verktøy for kinoene som da kan nå sitt publikum på unike måter. Kampanjen er lagt opp som en nettkampanje.

For å skape nasjonalt fokus på skolekino, har FILM&KINO innført
Den store skolekinodagen som gjennomføres på vinteren. Totalt 50 kinoer deltok under den forrige store skolekinodagen med et samlet skolekinobesøk på over 20 000. Ved å satse alle ressursene på ett opplegg, involverer man langt flere kinoer og elever enn tidligere. Dagen resulterer også i flere oppslag i lokalpressen. Dette er en kampanje vi satser videre på!


Kontaktperson nasjonale kinokampanjer: Markedsrådgiver Monique SjøbergKontaktperson Den store skolekinodagen: Barnefilmrådgiver Tonje HardersenKontaktperson Videokampanjer: Videorådgiver Erik Zmuda


BRANSJETILTAK


FILM&KINO har gjennom flere år bidratt til omfattende bransjetiltak / prosjekter som har gitt ny kunnskap og utvikling i kino- og videobransjen, for eksempel det omfattende prøveprosjektet med digitalisering av kinoer i Norge og videoprosjektet.

FILM&KINOs landsmøte har bevilget to millioner kroner fra Kinofondet for å delfinansiere etableringen av et
kunderelasjonsverktøy (CRM-prosjekt) for norske kinoer,
Kinosonen. Det er satt som forutsetning at samtlige kinoer kan få adgang til kunderelasjonsverktøyet gjennom en rettferdig kostnadsfordeling i forhold til kinostørrelse. Filmweb, FILM&KINO og Oslo-, Bergen-, Trondheim-, Tromsø-, Stavanger-, Sandnes- og Kristiansand kino er med på prosjektarbeidet.


Kinosonen er nå åpen for alle kinoer.


Firmabilletten er et prosjekt initiert og utarbeidet av FILM&KINO som ledd i det store kinoprosjektet " Fra monopol til konkurranse". Hensikten var å etablere et pilotprosjekt for organisert salg av kinobilletter til bedriftsmarkedet i Norge. Det er satt av inntil 1 million kroner fra Kinofondet til etablering, lansering og markedsføring av en sentral billett, administrert av Filmweb og beregnet på bedriftsmarkedet.

FILM& KINO har også produsert en
reklamefilm mot søppel og bruk av mobiltelefon på kinoene.

FILM&KINO er jevnlig i kontakt med
bransjeforbund og filmklubber for ideutveksling og bistand på diverse områder. FILM&KINO betaler årlig driftsstøtte til følgende organisasjoner: Norsk filmklubbforbund (NFKF), Norske Kinosjefers forbund (NKSF), Norsk Kinoforbund (NKF) og Videobransjens Felleskontor (VFK).

FILM&KINO støtter i tillegg
lokale kampanjer og utviklingsprosjekter (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, undersøkelser, kompetanseutvikling, teknikk, utforming, design og markedsføring).


Utlysningstekst for støtte til lokale film- og kinotiltak ligger her.

De siste årene er gjennomført et stort
utviklingsprosjekt for videobransjen. Prosjektet er brukt til å kartlegge videobransjens fremtidige utfordringer og muligheter, samt utrede dagens forbrukeratferd for å kunne stå best mulig rustet for fremtiden. Tiltakene har som mål å øke utleie og salg av videofilmer og styrke videobransjens posisjon i filmmarkedet.


Kontaktperson bransjetiltak og lokale film- og kinotiltak: Avdelingsdirektør Jørgen StenslandKontaktperson Videoprosjektet: Videorådgiver Erik Zmuda


Annonse
Skroll til toppen