Annonse

Hva mener publikum?

PUBLIKUMS DOM

Landsmøtet i FILM&KINO vedtok i 2004 å sette av inntil 1,2 millioner kroner til en landsomfattende undersøkelse av publikums behov og motiver for kinobesøk. Undersøkelsen har vært ledet av en egen prosjektgruppe som i samråd med MMI valgte å foreta tre selvstendige undersøkelser og sammenholde disse med to eksisterende undersøkelser.

De foreliggende data er hentet fra følgende undersøkelser:

" MMIs Norsk medie- og målgruppeindeks.


" MMIs barne- og ungdomsundersøkelse.


" Kvantitativ undersøkelse blant kinogjengere, utført spesielt for FILM&KINO.


" Kvantitativ undersøkelse i hele befolkningen, utført spesielt for FILM&KINO.


" Fokusgrupper: Gutter 15-19 år, jenter 15-19 år, personer 25-39 år, personer 40 år og eldre. Undersøkelse gjennomført spesielt for FILM&&KINO i Oslo, Trondheim og Mo i Rana med to grupper for hver målgruppe.

I dette heftet er hovedvekten lagt på data hentet fra de kvantitative undersøkelsene utført for FILM&KINO. Heftet gjengir bare utdrag av undersøkelsene og er ment som en hjelp for kinoene i deres arbeid med å nå publikum. For dem som er interessert i å gå grundigere inn i resultatene, finnes vedlagt en CD med alle data. Kinoer som ønsker å foreta en lokal undersøkelse, kan få hjelp til dette gjennom standard forslag til spørreundersøkelse og eksempel på lokal rapport som er utarbeidet som egne vedlegg til heftet.

Prosjektgruppen har bestått av Elisabeth Halvorsen (Bergen Kino), Tore Gutu (Oslo Kinematografer), Silje Utkilen (Tromsø Kino), Linda Dyrnes (Eidsberg Kino), Robert Johnsen (Kino 1 Arendal), Eli Gjerde og Per Magne Reitbakken (Trondheim Kino) og Heidi Aagaard /Jørgen Stensland (FILM&KINO)

Annonse
Skroll til toppen