Annonse

GRENSE FOR MOMSREGISTRERING

FILM&KINO har blitt kontaktet av kinoer som eies av lag og organisasjoner, hvor kinoen enten er registrert og ikke kommer opp i en omsetning på 140.000,- kroner, eller hvor kinoen ikke kan registrere seg på grunn av for lav omsetning (men likevel over 50.000,- kroner).

Løsningen for kinoer eid og drevet av lag og organisasjoner som omsetter over 50.000,- kroner, men ikke over 140.000,- kroner, kan derfor være å registrere kinodriften som et selskap. Enkelte kinoer har valgt å organisere virksomheten som samvirkeselskap eller andelslag (BA).

For de lag og organisasjoner som vurderer å etablere samvirkeselskap eller andelslag (BA), anbefales at en setter seg inn i hva en slik selskapsform innebærer. En finner utfyllende informasjon om dette på:

www.samvirkelag.org

www.bedin.no

For lag og organisasjoner som eier kinobygget (eksempelvis et kulturhus), kan det være aktuelt å etablere den samlede virksomheten i et aksjeselskap, hvor laget eller organisasjonen står som aksjonær. Det finnes en rekke kulturhus i Norge som er organisert som aksjeselskap, hvor aksjene eies helt eller delvis av private interessenter.

Utfyllende informasjon om denne selskapsformen finnes på:

www.bedin.no

Det vil være lite aktuelt for en mindre kino å etablere seg som en stiftelse, og ingen tradisjonelle kinoer er organisert på denne måten i Norge. Unntaket er cinematekene, som i utgangspunktet har et kulturpolitisk utgangspunkt for sin drift, gjennom å vise lite tilgjengelig museal film.

For lag og organisasjoner som omsetter for mer enn 140.000,- kroner årlig med momspliktige varer og tjenester, er dette en problemstilling som først aktualiseres om omsetningen skulle falle under grensen på 140.000,- kroner.

Annonse
Skroll til toppen