Annonse

FILM&KINOs arbeid med digitalisering av kino

FILM&KINO er også medlem i sentrale overnasjonale foreninger og organisasjoner slik som EDCF (European Digital Cinema Forum), ICTA , SMPTE og den europeiske kinoorganisasjonen UNIC, alle organisasjoner som der spørsmål om digitalisering spiller en viktig rolle. FILM&KINO ønsker å være et ressurssenter for medlemskommuner og kinoer rundt omkring i Norge når det gjelder dette spørsmålet.

Digitalkino-alliansen


Sentrale bransjeaktører i norsk film- og kinobransje har gått sammen og satt i gang et sonderingsarbeid for å vurdere de ulike sidene ved overgang til digital overføring og visning av kinofilm. D-kinoalliansen laget en utredning i begynnelsen av 2005, som ble grunnlaget for et forslag om midler til etablering av digitalt basert kinodrift i Norge. Forslaget ble fremmet på FILM&KINOs landsmøte i 2005. D-kinoalliansen ønsker å samle inn det som finnes av erfaring fra andre land, og analysere muligheter og konsekvenser for de ulike aktørene som vil bli berørt. Samtidig ønsker man også å skissere tenkelige scenarier ved ulike eierstrukturer, da både dagens aktører og aktører fra andre bransjer kan være interessert i denne utviklingen. Målsettingen er å samarbeide om å finne løsninger som gjør at Norge også i fremtiden vil ha et godt utbredt kinosystem. D-kinoalliansen består i dag av FILM&KINO, Norsk filminstitutt, Oslo kinematografer, Bergen kino, Trondheim kino, Kristiansand kino og Norske filmbyråers forening. D-kino alliansen er også en referansegruppe for FILM&KINO i arbeidet med pilotprosjektene skissert over.

Annonse
Skroll til toppen