Annonse

Filmforsikring

Ordningen virker som en vanlig forsikringsordning med følgende premier og egenandeler:

Kinostørrelse, besøk

Premie

Egenandel

> 200 000

8 000

6 000

100 000 – 200 000

5 000

4 000

35 000 – 100 000

2 000

2 000

10 000 – 35 000

1 000

1 000

< 10 000

500

1 000Disse har stått uendret siden 2000.

Her kan du laste ned
skademeldingsskjema som skal sendes inn ved filmskade. Skjemaet bør skrives ut og legges på alle maskinrom.

Vi minner om at skjemaet skal sendes FILM&KINO umiddelbart etter at en skade er oppstått, og senest en uke i etterkant. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan kinoen bli gjort erstatningsansvarlig selv om kinoen er med i forsikringsordningen.

Annonse
Skroll til toppen