Annonse

Økt innsats for filmen i 2006

Barnefilm


2006 har vært et år med mange barne- og familiefilmer på kinoene. Dette har gitt seg utslag i antall filmer som har fått garanti og versjoneringsstøtte. I år har FILM&KINO gitt versjoneringsstøtte til åtte filmer, mot seks i fjor. Samtidig har man i høst, i tillegg til disse, sett en rekke mer kommersielle animasjonsfilmer rettet mot familiemarkedet. Filmene har spredt seg godt både uttrykks- og innholdsmessig, fra dokumentarsuksessen Pingvinenes marsj, animasjonseventyrene Kirikou og villdyrene og Franz og jakten på munnstykke til den nydelige julefilmen Hest er best.

Antallet barne- og ungdomsfilmer som har fått garanti har også økt til totalt 11 i år, mot 8 i fjor. Dessverre må vi si at 2006 ser ut til å ha vært et tøft år for garantifilmene, og det ser i skrivende stund ut som alle filmene vil innløse en garanti. Likevel har flere av filmene gått forholdsvis bra, som Oliver Twist, Fjorten suger og ikke minst de to nederlandske filmene Lepel-koden og Hest er best. I tillegg har de to norske barnefilmene Trigger og Svein og rotta fått kopi- og lanseringsstøtte.

Barnefilmstøtte 2006


Rikslansering


Rikslansering er et støttetiltak som retter seg mot de små kinoene i distriktene. Her gis det støtte til ekstra kopier av de filmene som anses å ha størst publikumspotensial, slik at de kan få premiere også på denne typen kinoer. Totalt er 15 filmer rikslansert i 2006, mens det i fjor var 14 filmer som ble støttet med ekstra kopier. Barnefilmer utgjør hovedvekten av filmene som er blitt rikslansert dette året, noe som gjenspeiler det store antallet av animasjonsfilmer som er kommet på markedet i 2006.

Minilanseringer / garantier til norske filmer


Det har de siste par årene vært en nedgang i antall kopier på det vi kan kalle kunstnerisk verdifulle filmer med et spesielt publikumspotensial. Dette er filmer som FILM&KINO tradisjonelt har gitt minilansering med ca. 5 kopier, når distributøren selv satser ca. 20. Distributørene går nå sjelden ut i mer enn 12-15 kopier med denne ”typen” filmer, og posten for minilansering har de to siste årene hatt en litt annen innretting (ikke ene og alene pga. dette). En større del av budsjettet er blitt brukt til å støtte filmer som inngår i kampanjer initiert av FILM&KINO, og til en utvidet støtte overfor norske filmer med publikumspotensial (garantiordningen som ble innført i fjor for norske filmer som distribueres i mer enn 25 kopier).

Det er viktig å støtte filmene som inngår i kampanjene med flere kopier, og mange ser også viktigheten i at et størst mulig publikum får tilgang til norske premierer. Samtidig bør vi ikke tape av syne de filmene som et stort publikum setter umåtelig pris på nettopp pga. deres åpenbare kvaliteter. Det er FILM&KINOs ambisjon å rette et sterkere blikk mot disse filmene i 2007, i et håp og ønske om at også distributørene tør å satse litt mer. Filmer fra i år som Brokeback Mountain, Volver og De andres liv, alle SMN, Etter bryllupet, Babel, begge CTN, Match Point, SCB, The New World, SF, kunne med fordel vært distribuert i et større antall kopier, og da med ytterligere støtte fra FILM&KINO. Filmene er blitt godt besøkt, men kunne på den måten fått enda større oppmerksomhet på flere av landets kinoer. Det hadde publikum og filmene fortjent.

Rikslanseringer, minilanseringer og garanti til norske filmer 2006


Kvalitetsfilmåret 2006 og det kommende 2007


51 filmer med garanti og/eller kopi-/importstøtte fra FILM&KINO hadde premiere på norske kinoer i 2006. Dette er 6 flere titler enn i 2005, og utgjør godt over 20 % av årets repertoar på kinoene.

Det er et sterkt engasjement for den smalere filmen i Norge, ikke minst gjennom det viktige arbeidet som gjøres ved alle landets filmfestivaler. Man kan i høy grad si at festivalene tilfører det norske markedet mange spennende filmer som ellers ikke ville funnet veien til kinoene. Samtidig skal det mer og mer til for å bli synlig i den såkalte ”mediestøyen”. Mange av filmene som nyter godt av støtte fra FILM&KINO har i utgangspunktet begrensede midler til markedsføring, og man ser nå stadig oftere at de lett kan drukne i et tilbud som allerede er variert og innholdsrikt. FILM&KINO vil derfor i sterkere grad vektlegge økt markedsføring i den støtten som gis til den kunstnerisk verdifulle filmen, og særlig til den markedsføringen som kan gjøres lokalt av den enkelte kino. Dette arbeidet ble påbegynt i fjor, videreført i år, med planer om ytterligere styrking i 2007.

Men markedsføring koster, og det høye aktivitetsnivået i år resulterer i at det disponible fondet for garantifilmene vil bli belastet med flere hundre tusen. Fondet skal ifølge retningslinjene bygges opp igjen over en toårs periode. Sammen med en økning i importstøtten til kr. 100.000 per film og en økning i lokale markedsføringsmidler, tilsier dette at antallet titler som kan støttes i 2007 vil bli redusert med ca. 20 %.

Det er viktig at den kunstnerisk verdifulle filmen når ut til sitt publikum. En garantifilm bør minimum bli sett av 5000 på de seks garantikinoene, og en importstøttet film bør minimum ha 2000 tilskuere. Det vil være et overordnet mål for satsningen neste år.

Kvalitetsfilmstøtte 2006

Annonse
Skroll til toppen