Annonse

Barnefilm

Støtteordninger barnefilm:


Versjoneringsstøtte


Versjoneringsstøtten gis for at flest mulig filmer for de yngre aldersgrupper skal få norsk språkdrakt. Støtten gis både til interessant kommersiell film og til barnefilm med en snevrere målgruppe.


Garantiordning for barnefilm


Garantiordningen er drivkraften i støtteordningene for barnefilm. Garantiordningen virker slik at FILM& KINO garanterer at inntil 80 % av utgiftene dekkes på de filmene som utvelges. I det ligger også en garantert oppsetting på garantikinoene.


Støtte til norskspråklig barnefilm


Støtteordningen er avviklet med virkning fra 01.01.09.


Lokale tiltak


FILM&KINO støtter lokale tiltak knyttet til aktiviteter relatert til barn/unge, for eksempel film-/videoverksteder, støtte til etablering av skolekino, lokale skolekinokurs, lokale filmfestivaler etc., samt lanseringsstøtte til lanseringstiltak og /eller kopier.

Oversikt: Barnefilmstøtte 2008


Annonse
Skroll til toppen