Annonse

Høringsuttalelse fra FILM&KINO

Sammendrag

Styret i FILM&KINO oppsummerer sine innspill til utvalgets arbeid slik:

– Skjevheten i sammensetningen av utvalget har fått praktiske konsekvenser og kommer tydelig til syne under behandlingen av de statlige virksomhetenes forhold til andre virksomheter og avgiften til Norsk kino- og filmfond.

– Styret gir sin tilslutning til mindretallets forslag om organisering av det statlige virkemiddelapparatet.

– Styret gir sin tilslutning til at avgiftsgrunnlaget for nedlasting av film endres, slik at det kommer på nivå med omsetningen av DVD.

– Styret i FILM&KINO støtter utvalgets mindretall i at avgiftsmidlene i sin helhet beholdes hos FILM&KINO.

– Styret følger utvalgets flertall i at ansvaret for festivalene legges til FILM&KINO.

– Det sentrale ansvaret for tiltak mot barn og unge bør samles hos FILM& KINO.

Her kan du laste ned høringssvaret fra FILM&KINOs styre i sin helhet.

Annonse
Skroll til toppen