Annonse

DVD ingen trussel for kinoen

Kino og DVD utfyller hverandre. En god opplevelse på kino genererer gjerne ytterligere besøk på andre filmer. Nå viser det seg at det også genererer kjøp og leie av DVD. Dette er mest utpreget for den gruppen som går mye på kino. Film på DVD foretrekkes i større grad av dem som sjelden er på kino.

Parallelt med at salget av DVD i Norge slo alle rekorder i 2006, økte kinobesøket med godt over fem prosent sammenlignet med 2005. Det er over gjennomsnittet for de ti siste årene.

Besøkstallet på kino passerte 12 millioner. Det ble solgt 20 millioner DVD-er og leid ut 18 millioner. Tar man med film på TV, har forbruket av film i Norge nå nådd et historisk høydepunkt.

– Dette bekrefter noe vi har sett over tid. Det er tilgangen på store publikumssuksesser som påvirker kinobesøket ved landets kinoer. DVD og kino har funnet en sameksistens som utfyller hverandre, sier kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i FILM&KINO.

Hovedpunkter fra undersøkelsen

  • Det er en klar sammenheng mellom kino og DVD-kjøp/-leie. Jo mer du går på kino, jo større sannsynlighet er det for at du kjøper/leier DVD-filmer.
  • DVD er i større grad et alternativ til kino for de yngste, men de foretrekker å se film på kino når de skal se film.
  • For dem med høyt besøk er det å gå på kino en del av filmopplevelsen, og de foretrekker kino fremfor DVD. De går imidlertid ikke av veien verken for å leie en DVD dersom de har gått glipp av noe på kino.
  • 60 prosent av dem som svarte på undersøkelsen oppgav at de hadde kjøpt DVD i 2006. Det gir et gjennomsnittlig kjøp av 12 DVD-er per person i denne gruppen.
  • Ser man hele befolkningen under ett, kjøper gjennomsnittlig hver person syv filmer.
  • Personer bosatt i Oslo og på Vestlandet kjøper i snitt flere DVD-er enn personer i resten av landet.

Les mer fra undersøkelsen her.

Annonse
Skroll til toppen