Annonse

Mindre endringer i støtteordninger

Begrensning i antall filmer


Den smalere filmen hadde problemer med å få tiltrengt oppmerksomhet i fjor, noe som resulterte i svært dårlige besøkstall på mange av filmene som var innvilget FILM&KINOs kvalitetsfilmgaranti. Garantikinoene (Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad) har derfor besluttet å begrense antallet filmer i ordningen til mellom 15 og 20 for inneværende år. Garantiutvalget (som består av FILM&KINOs filmkonsulent sammen med programsjefene i Oslo, Bergen og Trondheim) har på sin side besluttet å styrke den lokale markedsføringen av garantifilmene i Oslo, Bergen og Trondheim, som normalt både er premierebyene og de største markedene for disse filmene. 3-400 000 kroner vil bli brukt i slike markedsføringsframstøt i tillegg til de ca 500 000 som allerede brukes til lokale markedsføringstiltak på alle seks garantikinoene i tilknytning til ca fem utvalgte garantifilmer.

Trondheim og Bergen inn i vurderingsteamet


Nytt av året er også at programsjefene i Bergen og Trondheim trekkes inn i vurderingen av filmer som skal innvilges importstøtte. Inntil i år har disse vurderingene vært gjort av FILM&KINOs filmkonsulent sammen med Oslo Kinematografers programsjef. Beslutningsmyndigheten vil fortsatt ligge hos FILM&KINO. En styrking av vurderingsgrunnlaget for hvilke filmer som bør støttes til kinodistribusjon i Norge er nødvendig. Det er som vi skrev i desember et sterkt engasjement for den smalere filmen i Norge, ikke minst gjennom det viktige arbeidet som gjøres ved alle landets filmfestivaler. Men kun et fåtall av alle de gode filmene som publikum ser på festivaler kan forsvares i det vanlige kinorepertoaret. Kostnadssiden ved en kinolansering er betydelig.

Garanti og importstøtte hittil i år


Det er så langt i år ikke innvilget garantier til mer enn tre filmer:
Et spill for piano (12.01., ORO),
Vann (08.03., ART) og
Fiji Drive no. 2: Festens hemmelighet (16.03., ORO), men det skal samtidig sies at det er flere filmer til vurdering enten for garanti eller importstøtte. Det gjelder
Prag (27.04, NOR),
Farvel Falkenberg (27.04., ART),
Goyas Ghosts (13.04 eller senere, NOR) og
Kunsten at græde
i kor (premiere ikke bestemt, SF). I det hele tatt ønsker distributørene støtte for å få flere nordiske filmer ut på kino. Importstøtte er blitt gitt til flere titler. Det startet med
Il caimano (02.02., ORO), så
Den frie vilje (09.02, ART) og deretter
Aura (23.02., også ART). Til påske kommer ACT med fjorårets Gullpalmevinner
Vinden som ryster kornet (30.03.), og rett over påske med finske
Skjønnheten og bastarden (13.04.). ACT har også den argentinske
El método og konsentrasjonsleireposet
Uten skjebne, men disse filmene har ennå ikke fastlagte premieredatoer. I tillegg har de norske filmene
Vinterland (19.01., ART),
USA mot Al-Arian (23.02., EXP) og
Smaken av hund (09.03, EXP) mottatt kopistøtte over FILM& KINOs kvalitetsfilmbudsjett.

Minilanseringer


Det ble nevnt i desemberutgaven av FILM& KINOnytt at budsjettet for minilaseringer de siste to årene i stor grad er blitt brukt til garantier for norske filmer. Budsjettet er også gått til filmer som har inngått i FILM&KINOs kampanjer. Den førstnevnte støtten videreføres også i år, og hele fem norske filmer er allerede innvilget garanti:
Andre omgang (19.01., SCB),
Jenter (02.02., ORO),
Mars og Venus (14.02., SF),
Kill Buljo (23.03., ORO) og
Pornostjerne? (27.04., COR).

Derimot går FILM&KINO i år tilbake til å rette det resterende budsjettet for minilanseringer mot kunstnerisk verdifulle filmer med et spesielt publikumspotensial. Med seks kopier fra FILM&KINO, går
La vie en rose (30.03.), SMN) ut i 28 kopier. Det vil komme flere filmer som trenger slik støtte i år.

Tiltak mot filmtørke


Kinoene på plassene 25-40 i listen for årsbesøk nyter i praksis sjelden godt av FILM&KINOs kopistøtteordninger. De siste årene har distributørene blitt mer restriktive i hvor mange kopier de slipper ut i markedet av en del publikumsrettede filmer. Dette lider særlig de ovennevnte kinoene under med tanke på ønskede premierer. Da det i januar tydelig ble påvist en ”filmtørke”, særlig for disse kinoene, gikk FILM&KINO inn med fem støttekopier av
Blood Diamond (26.01., SMN) slik at filmen var ute i totalt 30 kopier to uker etter premieren. Filmen har spilt bedre i Norge enn land vi kan sammenlikne oss med. Det var også svært stor etterspørsel etter kopier av
300 (23.03., SMN). FILM&KINO gikk også i dette tilfellet inn med syv støttekopier. FILM&KINO tar svært gjerne imot tips fra kinoene så snart de ser konturene av en kommende ”filmtørke”.

Håkon Skogrand


Filmkonsulent

Annonse
Skroll til toppen