Annonse

Landsmøte, 90-årsjubileum og filmtreff

Arrangementet er lagt til Radisson SAS Plaza og det blir produsert en egen jubileumsforestilling som kombineres med den tradisjonelle landsmøtebanketten. Her blir filmens og kinoens historie fremstilt i en serie tablåer som peker hen mot den nye digitale fremtiden.

Selve landsmøteforhandlingene avvikles mandag 4. april. I landsmøtedokumentene som nå sendes kommunene og kinoene, ligger blant annet årsmelding, regnskap og budsjetter, samt forslag til landsmøtet med styrets innstilling. Det legges videre frem handlingsplan for årene 2008 -2011. Av årets innsendte forslag kommer to fra Bergen Kino og to fra Videobransjens Felleskontor. Bergen foreslår at landsmøtet pålegger styret å gjennomgå FILM &KINOs budsjetter, planer og organisasjon med sikte på en sterkere fokusering på prioriterte områder. Bergen foreslår dessuten å øke bevilgningene til nasjonale kampanjer og lokale film- og kinotiltak.

Videobransjens felleskontor (VFK) forslår å sette av midler på kampanjebudsjettet til kamp mot piratkopiering. VFK foreslår videre å avsette midler til å videreføre og fornye de nasjonale videokampanjene. Styret legger spørsmålet om videreføring av tidsskriftet Film & Kino frem for landsmøtet til beslutning. Det foreligger to alternativer, å videreføre det trykte tidsskriftet som i dag, med et redusert antall utgaver og kombinere dette med et nyhetsbrev på web. Eller å legge ned det trykte tidsskiftet og erstatte dette med nyhetsbrev på web, slik kinosjefene har foreslått.

Landsmøtet kombineres også i år med et filmtreff som løper fra mandag 4. juni til onsdag 6. juni. Jubileumsforestillingen er lagt inn som en del av filmtreffet, og landsmøtets delegater kan delta på filmtreffet dersom de ønsker det. Hensikten er å samle så mange som mulig av bransjens folk om en slik viktig begivenhet som et landsmøte i FILM&KINO er.

Lene Løken


Adm. direktør


Du kan melde deg på FILM&KINOs landsmøte her.

Påmeldingsfrist er 30. april.

Annonse
Skroll til toppen