Annonse

Filmmeldingen sikrer digitaliseringen

Regjeringen satser offensivt på alle fronter i den nye filmeldingen, som har fått navnet Stortingsmelding nr. 22 ”Veiviseren for det norske filmløftet”. Meldingen er da også illustrert med plakaten fra ”Veiviseren”, mens kulturministerens pressekonferanse ble åpnet med plakaten fra ”United”. Trond Giskes grep er nemlig å slå sammen statens tre filminstitusjoner til én: ”Det nye filminstituttet”, under mottoet: Mindre penger til filmbyråkrati, mer til filmproduksjon.

Meldingen følger langt på vei innstillingen fra utvalget som ble nedsatt i fjor høst for å vurdere ”statens virkemidler på filmområdet” (Einarssonutvalget). Men Stortingemeldingen skiller seg fra utvalgsinnstillingen på noen områder, som er svært vesentlige for kinoene og FILM&KINO.

Avgiften til Norsk kino- og filmfond blir i FILM&KINO til digitaliseringen er gjennomført. Departementet sier i sin pressemelding:

”Departementet mener det er viktig at kinoene i Norge blir digitalisert i løpet av de nærmeste årene. Arbeidet med å digitalisere kinoene i Norge må gjennomføres på en slik måte at kinotilbudet i distriktene ikke svekkes. Det er derfor nødvendig med offentlige bidrag til gjennomføringen. Avgiftsmidlene som går til FILM&KINO bør dekke den statlige innsatsen på området. Etter hvert som det settes av tilstrekkelige avgiftsmidler til digitalisering, bør deler av avgiftsmidlene brukes til andre oppgaver på filmfeltet. Det foreslås at det gjennomføres drøftinger mellom FILM&KINO og departementet om dette.”

FILM&KINOs forankring i kinoene og kommunene understrekes ytterligere ved at departementet også foreslår å legge hovedansvaret for barn og unge til FILM&KINO. Ansvaret for tilskudd til filmfestivalene legges til et uavhengig, bredt sammensatt festivalstøtteutvalg under FILM&KINO.

Regjeringen understreker med denne meldingen at den satser på film i hele landet. Det skal fortsatt gis statlig støtte til de regionale filmsentrene, men selve driften skal dekkes av regionene. Tilsvarende foreslås det å opprette en prøveordning med statlige tilskudd til regionale filmfond. Sett i sammenheng med den kommende digitaliseringen av norske kinoer, betyr dette en vesentlig styrking av film og kino lokalt.

Det har da også vært gjort en kjempeinnsats både lokalt og regionalt etter at Einarssonutvalget la frem sin innstilling i desember i fjor. Kinoene og kommunene har benyttet høringsrunden til å få frem sitt syn, og departementet har fulgt opp.

Det er derfor all grunn til glede når vi i FILM&KINO bretter opp ermene og går løs på den nye store oppgaven, å bringe kinoene i Norge inn i den nye digitale fremtiden. Samtidig som vi konstaterer at vi nå også kan fortsette vårt gode samarbeid med videobransjen, som er den største bidragsyteren til Norsk kino- og filmfond.

Lene Løken


Adm direktør

Annonse
Skroll til toppen