Annonse

Støtte til lokale skolekinotiltak: Ny frist 9. mai

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger med henhold til hvilke skolekinoprosjekter det kan søkes støtte til, men et krav er at kinoen er involvert i prosjektet. I utgangspunktet er det kinoer som kan søke, men på steder hvor kinotilbudet betjenes av Bygdekinoen eller S-kino, kan kultur- og skolekontor søke. Midlene til skolekinotiltak dekker både grunnskole og videregående skole.

Last ned fullstendig utlysningstekst her.

Last ned søknadsskjema her.

Spørsmål vedrørende skolekinomidlene kan rettes til Tonje Hardersen på telefon 22 47 46 24 eller e-post:
tonje@kino.no.

Søknad merkes med ”skolekino” og sendes til:


FILM& KINO, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo eller e-post:
post@kino.no

Annonse
Skroll til toppen