Annonse

Bransjeavtaler for filmtransport

Avtalene gjelder for transport av film mellom kinoene og mellom filmlagrene og kinoene. Avtalen med Jetpak gir 20 % rabatt i forhold til normale priser, mens Trust gir 10 – 15 % avhengig av hvor forsendelsen går.

Jetpak ber om at de kinoene/filmlagrene som antar at de vil benytte seg av avtalen tar kontakt og ber om å bli registrert under denne avtalen så snart som mulig. Dette gjelder også de som er registrert som kunde fra før.

Kontaktperson hos Jetpak er Line Bøckman-Andreassen, tlf. 957 15 119, e-post:
line.bockman-andreassen@jetpak.no.

Trust opplyser at det holder å registrere seg under avtalen ved første bestilling.

Kontaktperson hos Trust er Mariann Lien, tlf. 957 16 401, e-post:
mariann.lien@sas.no .

Her kan du laste ned transportavtalen med Jetpak.

Her kan du laste ned transportavtalen med Trust.

Annonse
Skroll til toppen