Annonse

Gol samfunnshus er Årets bygdekino (11. juni 2007)

– Gol har utmerket seg med et godt kinobesøk, aktiv lokal markedsføring og godt tilrettelagte forestillinger. Dette gjenspeiles i svært godt besøk både på Den store skolekinodagen og på Den store kinodagen, sier leder i Bygdekinoen, Arnfinn Inderhaug.

Gol samfunnshus har også investert i et nytt lydanlegg for å bedre kinoopplevelsen for publikum. Likeledes er det etablert et svært godt samarbeid med nabokinoene Ål og Nes, som er selvstendige kinoer.

Annonse
Skroll til toppen