Annonse

Nye oppgaver for FILM&KINO

Det betyr at FILM&KINO skal disponere avgiftsmidlene i Norsk kino- og filmfond frem til digitaliseringen er gjennomført. Deretter skal Kirke- og kulturdepartementet gjennomføre drøftinger med FILM&KINO om bruk av avgiftsmidlene til andre oppgaver på filmfeltet.

Likeledes får FILM&KINO et økt ansvar for barn og unge. Departementet vil ta initiativ til drøftinger med Norsk Filminstitutt og FILM&KINO om oppgavefordelingen mellom virksomhetene.

Det blir også opprettet et uavhengig festivalstøtteutvalg under FILM&KINO. Departementet vil innlede drøftinger med FILM&KINO om rammene for og sammensettingen av et slikt utvalg.

Birgitte Langballe, kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen