Annonse

Ledig stilling som markedskonsulent/kampanjeansvarlig i FILM&KINO

FILM&KINO søker markedskonsulent/kampanjeansvarlig som skal utføre følgende arbeidsoppgaver:

• Kampanjeansvarlig: Planlegging av kinoenes nasjonale markedskampanjer til


fremme for økt kinobesøk i samarbeid med et kampanjeutvalg. Gjennomføring


av kampanjene, fra idéutvikling og budsjettfordeling til koordinering av materiell


og medier. Utvikle samarbeid med naturlige partnere for å øke kampanjenes


verdi.

• Administrere jevnlige møter med kampanjeutvalget for å utvikle markedskampanjene


ihht kinoenes behov.

• Jobbe mot filmbyråene for å styrke forholdet mellom kino og filmleverandør.

• Rådgivning og informasjon til kinoene vedrørende markedsrelaterte aktiviteter.


Være en sentral funksjon for spredning av gode ideer kinoene imellom.

• Gjennomføre kurs, seminarer og andre markedsarrangementer

• Administrere kampanjeevaluering og medlemsundersøkelser

Vi søker en person med bakgrunn fra markedsarbeid. Du bør ha kjennskap til


markedsføring på nett og samarbeid med reklamebyråer. Du bør være strukturert


og ha evne til å koordinere, og samtidig være engasjert og like å ta initiativ.


Forhandlingsevne og erfaring fra samarbeid med forskjellige bransjer er en fordel.


Fint hvis du har noe kjennskap til kino- eller videobransjen.

FILM&KINO følger statens stillingskategorier og avlønning. Stillingen som markeds-


konsulent/kampanjeansvarlig er plassert som rådgiver.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til avdelingsdirektør


Jørgen Stensland, tlf. 22 47 46 25/414 61 199.

Søknad og CV sendes helst til

post@kino.no
eller

FILM&KINO


Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.

Søknadsfrist 22. august 2007.

FILM&KINO er bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen i Norge og skal ivareta


norske kommuners interesser innen film, kinodrift og videovirksomhet. Organisasjonen


forvalter Norsk kino- og filmfond (NKFF) og driver i tillegg Bygdekinoen og tidsskriftet Film& Kino.

Annonse
Skroll til toppen