Annonse

Seminarer i Haugesund

Amandaseminar om dokumentarfilm på kino

I løpet av det siste Amanda-året (01.07.06-30.06.07) er ni dokumentarfilmer satt opp på norske kinoer. Sammenlignet med andre land setter dette Norge i en særstilling. Besøket har variert fra i overkant av 2 000 til i underkant av 50 000. Heftig og begeistret fra 2001 har skapt forventninger som det kan synes umulig å leve opp til. Årets Amandaseminar har derfor fått tittelen Dokumentarfilm på kino – har den sin berettigelse?

Seminaret tar opp spørsmål som: Er det håpet om en gjentakelse av denne megasuksessen som driver norske filmdistributører og kinosjefer til å satse på stadig nye dokumentarfilmer for så å bli skuffet over besøkstallet? Hvor stort besøk bør man kunne forvente på en dokumentarfilm som kinolanseres? Hvilken plass bør dokumentarfilmen ha på kino? Har den overhodet noe der å gjøre? Er kvaliteten på norsk dokumentarfilm i samsvar med den plassen den har fått på kino?

Tid og sted: lørdag 18. august kl 1130 på Rica Maritim Hotel i Haugesund.Møteleder: Silje Riise Næss.Hovedinnleder: Stefan Jarl, regissør fra Sverige.Paneldeltakere:


Knut Erik Jensen, regissør


Åge Hoffart, avdelingsleder kinodistribusjon i SF Norge.


Stein Sørensen, programsjef Bergen Kino


Christin Berg, filmsjef Oslo Kino

Politikerseminar om kulturens rolle i lokalsamfunnet

Årets politikerseminar retter søkelyset mot kulturens egenverdi og betydning for utviklingen av gode kommuner. Temaet for seminaret er Kulturens rolle i utviklingen av gode lokalsamfunn.

Spørsmålene som stilles er blant annet: Hva er kommunenes rolle i kulturformidling og kulturvekst? Skal kultur fortsatt bare være en blomst i knapphullet – eller er kultur også noe som gir livet innhold og gjør lokalmiljøene attraktive? Skal kommunepolitikk i hovedsak være skole og omsorg – eller bør kommunene også ha kulturelle forpliktelser? Har kommunepolitikerne vilje til å prioritere kultur som utviklingsfaktor i dragkampen om budsjettkronene? Kan offentlige investeringer i kultur også være noe som gir økonomisk avkastning og stimulerer vekstkraften i kommunene?

Tid og sted: søndag 19. august kl 1430 i Maritim Amfi Haugesund.Møteleder: Ragnar Larsen, redaktør.Hovedinnleder: Petter Steen, ordfører i Haugesund.Paneldeltakere:


Henning Warlo, byråd for finans, kultur og næring i Bergen kommune.


Tove Karoline Knutsen, Ap, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.


Karin S. Woldseth, kulturpolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.


Margareth Olin, regissør.

Annonse
Skroll til toppen