Annonse

Stilling ledig: Redaktør til tidsskriftet Film & Kino

Tidsskriftet skal rette seg mot bransje, politiske beslutningstakere og det filminteresserte publikum. Vi søker derfor en redaktør som i tillegg til å ha solid filmfaglig kompetanse også ser verdien og utfordringen i å legge til rette for debatt med faglig og politisk vinkling.

Tidsskriftet er nå i en prosess hvor utgivelsesfrekvens skal tilpasses økt satsing på web, inkludert elektronisk utsendelse av nyhetsbrev hver 14. dag. Vår nye redaktør må være kreativ og nytenkende samt evne å kombinere tidsskriftets lange tradisjon med dagens krav til hurtighet og publisering i flere kanaler.

I tillegg til å ha stilsikker språkføring og journalistisk lynne, må redaktøren også besitte administrativ kompetanse og gjennomføringsevne. Vi ønsker oss en utadvendt og driftig redaktør.

Oppgaver:


• legge til rette for og gjennomføre endringene som er skissert for tidsskriftet


• planlegge den daglige og langsiktige driften, inklusive bruk av frilansjournalister


• opprette og utvikle nyhetsbrevet


• skape og drifte en levende nettside


• videreutvikle tidsskriftet i papirversjon


• profilere tidsskriftet mot nye grupper i samarbeid med redaksjonssekretær og FILM&KINOs markedskonsulent

Redaksjonen består av redaktør og redaksjonssekretær. Stillingen er underlagt redaktørplakaten med full redaksjonell frihet. Administrativt er tidsskriftet plassert i FILM&KINOs informasjonsavdeling.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Lene Løken, telefon 22 46 47 29/909 34 512 eller til kommunikasjonssjef Birgitte Langballe, telefon 22 47 46 22/909 90 729.

Søknad og CV sendes til
post@kino.no eller FILM&KINO, Postboks 446 sentrum, 0104 Oslo.

Søknadsfrist: 24. september 2007.

Tidsskriftet Film & Kino er Norges eldste filmtidsskrift, opprettet i 1930 under navnet Norsk Filmblad. Det presenterer intervjuer og omtaler av aktuelle filmer og trender innen film-, video- og kinobransjen.

Annonse
Skroll til toppen