Annonse

Leverandørforum for kinobransjen på filmtreff

FILM&KINO har hatt en grundig diskusjon angående eksterne leverandørers tilgjengelighet under filmtreff. På grunn av stort tidspress under Kickoff på filmtreffene ønsker vi at disse skal være eksklusivt filmrelaterte. Dvs. at byråene holder presentasjoner, i tillegg til FILM&KINO og eventuelt andre som på prosjektbasert basis samarbeider med FILM&KINO.

FILM&KINO ønsker derfor å innføre to leverandørforum i året, der leverandører får presentere seg på mandag kveld for kinosjefene i kinosalen Tancred, Filmens Hus i Oslo. Den første samlingen vil bli holdt mandag 12. november klokken 18.30 i Tancred.

Firma som er interessert i å gjøre en presentasjon, kan kontakte Jørgen Stensland i FILM&KINO,
jorgen@kino.no, eller på telefon 22 47 46 63 / 41 46 11 99.

Jørgen StenslandAvdelingsdirektør

Annonse
Skroll til toppen