Annonse

Økt filmsatsing gjennom FILM&KINO

FILM&KINO gir allerede tilskudd til filmfestivaler men vil nå overta ansvaret for de tilskudd som er blitt gitt fra Norsk filminstitutt og tilskuddet til Filmfestivalen i Haugesund fra departementet.

FILM&KINO overtar også knutepunktavtalen for Kortfilmfestivalen i Grimstad. Samtidig øker rammen for filmfestivaler med 1 mill.kroner, slik at den samlede støtten til filmfestivaler blir om lag 14 millioner kroner.

– Tilskuddene skal tildeles av et uavhengig festivalutvalg og det skal utarbeides egne kriterier for tildeling av tilskudd, sier kulturminister Trond Giske.

FILM&KINO vil få hovedansvaret for formidling av film til barn og unge og øker satsingen på dette med 3 mill. kroner i 2008. De overtar fra og med 2008 også ansvaret for barnefilmklubbene som tidligere har vært finansiert fra Norsk filminstitutt med 0,5 mill. kroner.

FILM&KINO beholder inntil videre ansvaret for teksting av norske filmer på kino. Dette ansvaret skal i framtiden overføres til den nye virksomheten på filmområdet og inngå som en del av det ordinære regelverket for produksjonsstøtte. Det vil bli foreslått noen justeringer i dagens regelverk, slik at flere norske filmer blir tekstet.

Annonse
Skroll til toppen