Annonse

Tilskuddsordning sikrer kvalitet og mangfold i videobransjen

Rapporten viser at de fleste tiltakene som følger av tilskuddsordningene oppleves som nyttige. Bransjen opplever støtten til S-film, deltakelse på Videofestivalen, innsatsen til VFK og innsatsen mot bekjempelse av piratkopiering som mest nyttig. Flere av tiltakene VFK gjennomfører gir også viktige bidrag til filmpolitisk måloppnåelse.

Rapporten kan i sin helhet leses her.

Annonse
Skroll til toppen