Annonse

FILM&KINOs stipend til kinosjefer i 2008

FILM&KINO arrangerer felles reise/påmelding til ett stipendmål:
I 2008 er 6 stipend forbeholdt en fellesreise til Cinema Expo i Amsterdam.

For øvrige stipend står stipendiaten fritt i valg av reisemål, men valget må være faglig begrunnet. Stipendet kan brukes ved innenlandske festivaler som Tromsø, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Trondheim eller på utenlandske festivaler som Berlin, Cannes og Venezia.

Stipendiater som reiser til Cinema Expo vil om ønskelig kunne delta på FILM&KINOs fellesreise. For stipendiater som velger annet reisemål enn Cinema Expo, kan ikke FILM&KINO påta seg ansvaret for akkreditering, hotell og reise m.v. Stipendiater som påføres mer enn kr 1 000 i utgifter til tilslutningsreiser, kan etter søknad få reiseutgifter utover dette helt eller delvis dekket.

Regler for stipendtildeling:

 • Stipendet skal være arbeids-/utdanningsstipend, og forbeholdes kinosjef/programansvarlig som forventes å være i kinosjefstilling i minst 6 måneder etter stipendoppholdet.
 • Det tildeles kun ett stipend pr. kino pr. år.
 • Stipendene fordeles ut fra kinoenes besøk siste år (2006) og kinosjefenes ansiennitet. Et mindre antall stipend vil bli forbeholdt C-kinosjefer.
 • Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend gis, under ellers like forhold, prioritet foran søkere som har fått stipend de fire siste årene.
 • Stipendiatene forplikter seg til å gi skriftlig rapport/vurdering av festivaloppholdet senest 30 dager etter avsluttet reise.
 • Stipendene utbetales normalt når rapport foreligger.

Stipendsøkere bes om å gi følgende opplysninger i søknaden ut over navn og kino:

 • Kinoens besøk i 2006.
 • Kinosjefstatus (heltidsansatt/deltidsansatt/bistilling/kombinert stilling).
 • Dato for ansettelse i nåværende stilling.
 • Dato for første ansettelse som kinosjef.
 • Tidligere stipend (ikke delstipend) med angivelse av tildelingsår og reisemål.

Søknader som er mangelfullt utfylt, kan ikke påregnes behandlet.

Stipendsøkere som representerer kinoer med høyere besøk enn 300 000 i 2006, vil få tildelt stipend såfremt stipendmålet kan godkjennes. Øvrige stipend vil bli fordelt i henhold til det vedtatte regelverk.

Søknaden må være FILM&KINO i hende innen 15. november.

Nina Steenland


Administrasjonsrådgiver

Annonse
Skroll til toppen