Annonse

Den store skolekinodagen

Film som kunst eller læremiddel?


Begge deler hører hjemme i undervisningen. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

Tilrettelegging for skolene


På Den store skolekinodagen tilrettelegger kinoene spesielt for skolebesøk og tilbyr de beste barne- og ungdomsfilmene. Alle filmene tilbys med pedagogiske opplegg, og det vil være en stor variasjon av film for alle fag, både med nye filmer og klassikere. Mange steder arrangeres det filmkurs, animasjonsverksteder, lærerkurs og møter med filmskapere. Kontakt din nærmeste kino for å høre om hvilket opplegg samt hvilke filmer og priser de tilbyr til Den store skolekinodagen.

Den store skolekinodagen arrangeres for øvrig av FILM&KINO i samarbeid med landets kinoer.


Tonje Hardersen


Barnefilmrådgiver

Annonse
Skroll til toppen