Annonse

Biefilmen: CD-ROM til undervisningen

Undervisningscd-en kan brukes interaktivt på en hvit tavle eller på datamaskin, og kan brukes innenfor områdene lese- og skrivekunnskaper, IKT-fag, drama og naturvitenskap.

Følg denne
lenken for å se hvordan opplegget er.

CD-ROMen kan bestilles ved å kontakte
Bentine Lassen i UIP.
Fakta om bier


Antallet bier i verden blir stadig lavere. Noen mener dette kan skyldes de stadige større mengdene kjemiske stoffer som brukes i honningproduksjonen.

Hvis det ikke fantes bier, ville blomstene ikke bestøves, og enkelte plantearter ville forsvinne. Dette ville igjen føre til at noen dyrearter ville forsvinne.

Biene flyr omtrent 88 500 km og besøker rundt 2 millioner blomster for å kunne lage en halv kilo honning.

Biene er svært renslige, og vasker hverandre når det er nødvendig.

Annonse
Skroll til toppen